EÚ podporí zelené projekty sumou 4,5 miliardy eur

foto: morské vererné turbíny, zdroj: flickr, autor: m.prinke

Na minimálne 34 projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a osem projektov na zachytávanie a uskladňovanie uhlíkom je vyčlenená rekordná suma 4,5 miliónov eur. Prostriedky Únia získa  predajom 300 miliónov uhlíkových povoleniek z takzvaného Fondu NER (New Entrant Rezerve), ktorý je súčasťou obchodovacej schémy EÚ s emisiami skleníkových plynov.

Výška financovania projektov by sa však mohla vyšplhať až na deväť miliárd eur- a to v prípade, že určitou sumou prispejú aj členské štáty a zapojené energetické spoločnosti, uvádza Komisia. Každý členský štát by mal zároveň získať minimálne jeden a maximálne tri projekty.

Prvá výzva k podaniu návrhov zahŕňa 200 miliónov povoleniek a druhé kolo, ktoré bude vyhlásené neskôr, alokuje zostávajúce prostriedky. Očakáva sa, že Komisia rozhodne o tom, ktorým projektom poskytne financie, v druhej polovici roku 2012.

Projekty majú zahŕňať technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov, vrátane solárnej energie, technológie na využívanie morskej veternej energie a energie z oceánov. Tie síce v súčasnosti ešte nie sú komerčne úspešné, ale mnohí ich vnímajú ako kľúčové faktory nízkouhlíkovej ekonomiky budúcnosti. Projekty v oblasti zachytávania a uskladňovania uhlíka (CCS) budú zasa testovať zachytávanie CO2 rôznymi priemyselnými aplikáciami a jeho skladovanie v odlišných geologických formáciach.

Pri zahájení programu eurokomisárka pre klimatické zmeny Connie Hedegaard varovala, že na vedúcu pozíciu EÚ v oblasti nízko uhlíkových technológií útočia Čína, India, Brazília a ďalšie krajiny. „To znamená, že musíme urobiť viac, aby sme popohnali inovácie v oblasti čistých technológií ak máme ostať v popredí nízkouhlíkovej revolúcie,“ povedala a varovala, že nezvládnutie tohto kroku by mohlo Európu stáť mnoho zelených pracovných miesť.

V súčasnosti ešte nie je jasné ako sa prostriedky rozdelia medzi obnoviteľné zdroje a uskladňovanie a zachytávanie uhlíka. To bude závisieť aj od kvality a nákladov predkladaných projektov, uviedla Komisia. Preskúmaním projektov predložených jednotlivými členskými štátmi je poverená Európska investičná banka (EIB). Tá dokumenty ohodnotí a predloží Komisii, ktorá potom rozhodne. EIB následne predá povolenky a vydá ich členským štátom.