EÚ podporuje výskum nanotechnológií viac než USA

Zatiaľ čo prínosy nanotechnológií sú známe, ich potenciálne riziká je potrebné dostatočne preskúmať, konštatuje americký Projekt objavujúcich sa nanotechnológií (US PEN).

„V porovnaní [s Európou] vynaložila vláda USA len málo prostriedkov na zabezpečenie, aby vedci poznali spôsoby kontroly a prevencie nanotechnologických rizík pre životné prostredie, ľudské zdravie, bezpečnosť práce a všeobecnú bezpečnosť“, píše vo svojej správe US PEN.

Štúdia prichádza k záveru, že americká vláda vynaložila len 8,16 mil. eur na relevantný výskum rizík nanotechnológií. Washington sa bráni a tvrdí, že z celkového nanotechnologického rozpočtu 878 mil. eur investoval do výskumu rizík trojnásobok hodnoty, ktorú publikoval PEN.

Európske krajiny spoločne investovali v rámci akčného plánu pre obdobie 2005 – 2009 do skúmania potenciálneho nebezpečenstva nanotechnológií viac ako 15 mil. eur, čo je takmer dvojnásobok ako v USA. EÚ od roku 1998 investovala do výskumu nanotechnologických rizík celkovo už viac ako 28 mil. eur. V období 2007 – 2014 sa v rámci FP7 predpokladá ešte štedrejšia finančná podpora pre vedeckú činnosť v nanooblastiach.

Hoci žiadna z krajín doteraz nepredstavila špeciálnu legislatívu, ktorá by ošetrovala nanotechnologické riziká, veľká väčšina štátov sa zhoduje na potrebe intenzívneho výskumu. Podľa nich je to jediný spôsob, ako predísť poškodeniu zdravia alebo životného prostredia, ohrozenia bezpečnosti ale aj škandálom, ktoré by sa v prípade negatívnych vplyvov mohli negatívne dotknúť podnikateľského sektora.

Zdá sa, že je to Európska komisia, kto je svetovým lídrom v oblasti nanotechnológií. Jednou z aktivít Bruselu je napríklad prijatie Kódexu vykonávania zodpovednej nanovedy a nanotechnologického výskumu, v ktorom boli členské štáty vyzvané k zodpovednému správaniu sa v danej oblasti.

Na výskum nanotechnológií a rizík vyzvali aj vedeckí pracovníci Európskej komisie. Obávajú sa predovšetkým možného zdravotného rizika, nakoľko nanoprvky sa čoraz častejšie stávajú bežnou súčasťou telovej kozmetiky, predovšetkým slnečných krémov. Elena Kohútová z Ústavu verejného zdravotníctva SR pre EurActiv v marci potvrdila, že aj na Slovensku sa predáva kozmetika obsahujúca nanočastice (EurActiv 05/03/08).