EÚ prísnejšia na nanočiastočky v kozmetike

Pozadie

Naposledy, keď sa Európsky parlament zaoberal bezpečnosťou kozmetických výrobkov, do Smernice o bezpečnosti kozmetiky z roku 2003 úspešne pretlačil zákaz predaja všetkých produktov a ingrediencií testovaných na zvieratách.

Jedným z dôvodov pre najnovšiu úpravu 33 rokov starého nariadenia je držať krok s vývojom v oblasti nanotechnológii, ktorý napreduje závratným tempom. Nanomateriály sa dnes používajú v slnečných krémoch, rúžoch či tzv. „anti-ageing“ krémoch. Málo sa však vie o ich vplyve na ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Priemerná domácnosť sa dostáva do kontaktu s nanočasticami bežne. Väčšina z nich pripadá na kozmetiku, určených najmä na starostlivosť o pokožku. Nanomateriály slúžia na lepšiu dopravu účinných látok do kože, nie je však vylúčené, že môžu prenikať do orgánov a tak mať vplyv na ich činnosť.

Otázky

Súčasťou schvaľovacieho procesu kozmetických výrobkov, ktoré obsahujú nanomateriály, by po novom malo byť i hodnotenie ich bezpečnosti pre ľudské zdravie. Produkty, ktoré sa ukážu byť potenciálne zdraviu škodlivé, budú zakázané, resp. nebudú uvedené na trh.    

Akékoľvek nanomateriály musia byť tiež uvedené v zložení na balení produktu. Tieto pravidlá by mali platiť až od roku 2012.

Európska komisia odhaduje, že nanomateriály sa dnes používajú v 5 % kozmetických produktov – vrátane slnečných krémov, rúžov a krémom proti starnutiu pleti – ktoré sú už dnes na trhu.

Nové nariadenie definuje nanomateriály ako „zámerne vyrobené nerozpustné alebo biorezistentné materiály, ktorých jeden alebo viaceré rozmery sú v rozmedzí od 1 do 100 nm“. Ide o definíciu Vedeckého výboru pre spotrebné výrobky (SCCP) z roku 2007, ktorý by mal zároveň, na základe návrhu nariadenia, uskutočňovať testovanie výrobkov.

EP tiež odobril návrh Komisie, podľa ktorého môže výrobca kozmetiky propagovať a uvádzať na obaloch len také vlastnosti výrobku, ktorými sa produkt skutočne vyznačuje.

Pozície

Európska organizácia spotrebiteľov (BEUC) opatrne privítala nové nariadenie, najmä časť, ktorá zaručí, že spotrebiteľ bude mať kompletné informácie na obale výrobku.

Nepozdáva sa jej však, že niektoré produkty, ktoré už sú na trhu, nebudú podliehať testovaniu bezpečnosti, kedže nariadenie vstúpi do platnosti až v roku 2012. Definíciu nanomateriálov označila za „ďalší krok správnym smerom“, ale ľutuje, že sa týka len biologicky neodbúrateľných a nerozpustných materiálov.

„Dobrou správou je, že ak sa nanomateriály používajú na určité špecifické účely, ako napríklad farbivá, prezervanty, ako napr. UV filtre, ich bezpečnosť bude musieť byť hodnotená ešte pred tým, ako prídu na trh. Stovky ďalších využití nanomateriálov v kozmetických produktoch však týmto opatrením nebudú obsiahnuté. V takýchto prípadoch budú musieť výborcovia len informovať Komisiu, že nanomateriály využívajú. To nestačí, aby sme spotrebiteľom zaručili bezpečnosť," uvádza BEUC vo vyhlásení.

Vyzýva preto na testovanie bezpečnosti všetkých typov nanomateriálov pred tým, než je povolený ich vstup na trh.

Europoslankyne zo skupiny Zelených, Hiltrud Breyer a Margarete Auken, v spoločnom vyhlásení vyjadrili nespokojnosť s rozsahom definície nanomateriálov. Vyzvali Komisu, aby ju prehodnotila v súlade s existujúcimi medzinárodnými definíciami.

Slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (ĽS-HZDS) súhlasí s názorom, že všetky látky, ktoré sa v kozmetických výrobkoch používajú a môžu mať karcinogénny účinok, musia byť zakázané. Navrhuje tiež veľmi dôkladne zvážiť používanie látok, kde sa nedá vylúčiť mutagénny, prípadne toxický účinok.

„Spotrebiteľ kupuje kozmetický výrobok veľakrát na základe klamlivej, resp. neúplnej informácie – reklamy, preto by sme sa mali snažiť o dôslednú kontrolu prípravkov tohto druhu na trhu. Veď v EÚ máme inštitúcie, ktoré by mali vypracovať príslušné usmernenia, či už sa jedná o Európsku chemickú agentúru, alebo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín,“ povedala v pléne Belohorská

"Musíme si uvedomiť, že kozmetické výrobky tvoria najčastejšiu skupinu falšovaných produktov, v ktorých je pravdepodobnosť škodlivých látok iste vyššia," zakončila poslankyňa.