EÚ spoločne proti chorobám vyššieho veku

zdroj: flickr, Mark L. Edwards

Toto stretnutie je prvou Iniciatívou spoločného programovania zameranej na „veľké výzvy“, ktoré podľa zákonodarcov len jedna krajina nevyrieši. Spoločné programovanie je termín, ktorý vyjadruje zúženú spoluprácu medzi členskými štátmi zameranú na tvorbu a manažovanie výskumných projektov.

Národné agentúry financujúce vedecký výskum poskytnú zdroje a expertízu na vytvorenie novej stratégie, ktorej cieľom je nájsť nové spôsoby liečby pre choroby spojené s vyšším vekom.

V súčasnosti má 16 percent populácie EÚ nad 65 rokov a očakáva sa, že toto číslo stúpne do roku 2030 na 25 percent. Len v roku 2006 stála liečba neurodegeneratívnych chorôb európske zdravotníctvo približne 72 miliárd eur.

Eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn povedala, že demografické zmeny so sebou prinesú aj potrebu nových spôsobov liečby chorôb spojených s vyšším vekom. Komisárka tiež dodala, že starnúce obyvateľstvo síce predstavuje vážne ekonomické výzvy, ale zároveň prináša možnosti pre nové výrobky a služby.

„Spoločný program prinesie zefektívnením výskumu a vyhýbaním sa duplikovaniu práce vidinu skutočného pokroku v otázke prevencie týchto chorôb a ich liečby. Tieto nové zistenia sa potom pretavia do výskumu v iných oblastiach,“ povedala.

Európska komisia bude túto iniciatívu podporovať pomocou koordinovanej akcie a EÚ na ňu prispeje čiastkou približne 2 milióny eur.

Únia zároveň vyhradila 21 miliónov eur na dva nové výskumné projekty ohľadne rakoviny, kde bude súčasťou medzinárodného konzorcia zameriavajúceho sa na genomiku. Výskum sa zameria na mutáciu génov spojených s rakovinou.