EÚ vidí budúcnosť zdravotníctva v elektronizácii

zdroj: TASR/AP

Cieľom Komisie je skvalitniť zdravotnú starostlivosť a znížiť pritom náklady. EK vidí nevyužitý potenciál v digitálnej starostlivosti.

Akčný plán sa usiluje skvalitniť zdravotnú starostlivosť napríklad odstraňovaním právnej neistoty, lepšou interoperabilitou medzi systémami, podporou výskumu v oblasti personalizovanej medicíny, zvyšovania povedomia pacientov a zručností personálu, či bezplatným poradenstvo pre začínajúce podniky v oblasti elektronického zdravotníctva.

S realizáciou nového akčného plánu majú pomôcť členovia novej siete elektronického zdravotníctva (eHealth Network), ktorí boli zriadení na základe smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Komisia sa tiež zaviazala vydať do roku 2014 zelenú knihu mobilného zdravotníctva (mHealth).

Komisia predpokladá, že globálny trh elektronického zdravotníctva by mal do roku 2017 narásť na 17,5 mld. eur.

Len globálny trh telemedicíny sa zvýšil z 9,8 mld. USD v roku 2010 na 11,6 mld. USD v roku 2011.

Výdavky na zdravotníctvo patria k najväčším položkám verejných rozpočtov. Niektoré vlády EÚ vynakladajú na zdravotnú starostlivosť až 15% svojho rozpočtu.

Nový akčný plán elektronického zdravotníctva je reakciou na žiadosť členských štátov z roku 2009. Predchádzala mu verejná konzultácia, ktorá prebiehala v roku 2011. Prvý akčný plán pre elektronické zdravotníctvo bol prijatý v roku 2004.

V digitálne agende pre Európu, ktorá je nosným dokumentom EÚ v oblasti digitalizácie, sú tri špecifické opatrenia v oblasti elektronického zdravotníctva. Týkajú sa telemedicíny, lepšieho prístupu pacientov k zdravotným údajom a interoperability.

Pozície:

„Riešenia elektronického zdravotníctva môžu poskytnúť našim občanom vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosť orientovanú na pacienta. Dnešný akčný plán pomôže pretaviť potenciál elektronického zdravotníctva do lepšej starostlivosti pre našich občanov,“ vyhlásil eurokomisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonio Borg.

„Európske systémy zdravotnej starostlivosti nie sú rozbité, ale už sa v nich začínajú objavovať praskliny. Je čas vykonať zdravotnú kontrolu modelu 20. storočia. Nový európsky akčný plán elektronického zdravotníctva vysvetľuje, ako môžeme do zdravotnej starostlivosti zaviesť digitálne výhody a zrušiť bariéry brániace zdravotníctvu, aby sa stalo modernejším, bezpečnejším a viac zameraným na pacienta,“ vysvetlila podpredsedníčka Komisie pre digitálnu agendu Neelie Kroesová.