Európa v škole: 15. ročník pozná víťazov

Projekt, ktorý sa skrýva pod názvom „Európa v škole“ sa v Európe realizuje už 55 rokov, na Slovensku je to jeho 15. ročník. Stála konferencia ministrov školstva vo Viedni v roku 1991 uznala projekt ako jeden zo spôsobov „presadzovania európskej myšlienky medzi žiakmi, študentmi a učitelmi, ako nástroj proeurópskej výchovy a implementácie európskej dimenzie do procesu výchovy a vzdelávania“.

Tento rok sa niesol v duchu témy medzikultúrneho dialógu. Mladí Európania vo veku od 6 do 19 rokov súťažili v rôznych vekových kategóriách s rôznymi druhmi príspevkov – literárne (v slovenskom aj cudzom jazyku), multimediálne, výtvarné a dramatické, jednotlivo alebo ako skupiny žiakov/študentov. Najlepší sa zúčastnia európskych mládežníckych táborov. Ocenení boli aj mimoriadne motivujúci pedagógovia z celého Slovenska.

Projekt sa realizuje pod záštitou Kancelárie Rady Európy, Zastúpenia Európskej Komise na Slovensku, Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a Európskeho kultúrneho fondu s podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Účasť 17 tisíc študentov z 800 škôl podľa riaditeľa Informačnej kancelárie EP ilustruje záujem mládeže o európske témy. „Aktivity Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu sa snažíme zameriavať na mladých ľudí, pretože práve tí budú najviac využívať výhody európskeho zjednotenia“, povedal publiku zloženému z detských víťazov, rodičov a pedagógov Róbert Hajšel.

Organizátorka podujatia a riaditeľka Sekretariátu Európy v škole na Slovensku, Nataša Ondrušková, označila projekt Európa v škole za „nesporne dobrý, zaujímavý a demokratický“, ktorého sa každoročne zúčastňuje približne milión mládežníkov z 36 zapojených krajín. Slovensko sa podľa jej slov radí medzi 5 najaktívnejších krajín, pokiaľ ide o počet prihlásených prác. Zoznam víťazných prác žiakov a študentov je možné nájsť na tejto stránke.

Autori preberali ceny z rúk podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, poslancov Európskeho parlamentu Petra Štastného (EPP-ED) a Petra Baca (NI) a riaditeľa kancelárie Rady Európy na Slovensku Viliama Figusha.

Pozície

Ján Figeľ, komisár zodpovedný za vzdelávanie odbornú prípravu, kultúru a mládež v príhovore popísal európsku integráciu ako obojstranný proces, ktorého obsahom nie sú len slobody a možnosti ale aj zodpovednosť. Vyslovil želanie, aby sme „v Európe neboli len geograficky, ale aj mentálne“.

Spomenul tiež svoju najnovšiu iniciatívu, aby bol budúci rok v EÚ vyhlásený za Európsky rok tvorivosti a inovácií, čo je myšlienka, ktorú už podporila EK, potrebuje však ešte zelenú od Európskeho parlamentu a Rady.

Europoslanec Peter Baco (NI) skonštatoval, že aj reálni politici vnímajú Európsku úniu ako náročný a zložitý proces a to, že funguje nie je podľa neho automatické. „EÚ je otvorená kniha, do ktorej musíme písať“, povedal. Peter Baco ocenil „erudovanosť a angažovanosť“ s akou sa deti venujú európskym témam. „Aj pre tých, čo majú desiatky rokov, aj pre tých, čo majú desať rokov je EÚ niečo nové“, a preto k nej podľa europoslanca treba spoločne prispevať.

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny poprial víťazom veľa úspechov a vyvzdihol iniciatívu Jána Figeľa, ktorej výsledkom bolo vyhlásenie roku 2008 za rok Medzikultúrneho dialógu.

Europoslanec Peter Štastný (EPP-ED) označil mladých ľudí za motivačný faktor číslo jeden, vďaka ktorému sa Slovensko dostalo z izolácie. EÚ je podľa Petra Štastného garantom mladých talentov a pripomenul, že staršia generácia len túžila po tom, čo je pre mladých možné dnes. „S obrovskými výhodami demokracie idú aj povinnosti“, zakončil šéf slovenskej delegácie pri EPP-ED.


Článok bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku