Európska digitálna knižnica si vyžaduje ochranu autorských práv

Krátka správa

Výsledky pripomienkového konania ohľadom plánu Európskej komisie na vytvorenie Európskej digitálnej knižnice potvrdzujú veľkú podporu tejto myšlienke. Zároveň sa ukazuje potreba vyjasniť otázky autorských práv. Názory kultúrnych inštitúcií a vlastníkov autorských práv na právnu ochranu intelektuálneho vlastníctva sa však rozchádzajú. „Akýkoľvek prístup EÚ uprednostní, najdôležitejšie je garantovať, že autori budú odmenení a ich práva budú uznané a ochránené. Je to otázka spravodlivosti, aby tí, ktorí tvoria kultúrny obsah nestrácali, zatiaľ čo rôzni producenti honorovaní budú,“ uvádza sa v stanovisku Európskych vizuálnych umelcov.

„Keďže sa digitalizácia hýbe vpred, treba prísť s takými zmluvami medzi majiteľmi autorských práv a užívateľmi, ktoré umožnia prístup k digitalizovaným prácam,“ pripomína Združenia maďarských vydavateľov a predajcov kníh. Do konca tohto roka vydá EK oznámenie o internetovom obsahu, v ktorom navrhne pravidlá pre ochranu autorských práv v digitálnom veku.

Na Slovensku táto problematika zjavne nevyvoláva žiadny záujem. V zozname tých, ktorí sa do konzultácií zapojili sú aj malé inštitúcie (napríklad knižnica Békešskej župy v Maďarsku), či dokonca jednotlivci, zo Slovenska v ňom nájdete iba bratislavskú Univerzitnú knižnicu. Ani národná knižnica, ani národný archív, ani ministerstvo kultúry, ktoré má túto oblasť na starosti neponúkli svoje stanoviská, návrhy a pripomienky k závažným návrhom pre modernizáciu vzdelávania a rozvoj informačnej spoločnosti. Riaditeľ úseku automatizácie a integrácie univerzitnej knižnice Alojz Androvič navrhol podporiť súkromné investície do tejto oblasti „jednotným európskym modelom financovania na báze partnerstiev súkromných firiem a verejných inštitúcií (private-public partnerships)“. Autorské právo by podľa neho malo byť jednotné v celej EÚ.

Európska digitálna knižnica sa má vybudovať na základe Európskej knižnice (The European Library – TEL), ktorá je dnes hlavnou prístupovou bránou k záznamom v katalógoch mnohých národných knižníc. Cieľom EK nie je vytvoriť jednotnú databázu, ale zjednotiť prístup k digitálnym materiálom (knihy, audiovizuálny materiál, fotografie, dokumenty v archívoch atď.) kultúrnych inštitúcií v celej Európe, akými sú knižnice, archívy či múzeá.

Nedávna správa projektu, financovaného Európskou úniou odhalila výraznú priepasť v rozsahu dostupného digitálneho obsahu v jednotlivých členských štátoch EÚ. Prekážky digitalizácie sú vedomostné, finančné a organizačné. Ide napríklad o nedostatočnú technologickú infraštruktúru a veľkosť materiálov v digitálnej podobe.