Európske deti musia byť na internete viac opatrné

Krátka správa

Z prieskumu Komisie zameraného na spôsob, akým deti na území Európy používajú nové médiá, vyplýva, že používanie internetu a mobilných telefónov sa v mladej generácii stalo takmer úplnou samozrejmosťou. Tiež sa dá povedať, že mladiství sú si vedomí aj rizík spojených s používaním internetu a mobilných telefónov. Keď sa však na internete dostanú do ťažkostí, prosba o pomoc dospelého je posledné riešenie, ku ktorému sa utiekajú.

„Je to po prvýkrát, čo sa v rámci prieskumu kládli otázky priamo deťom, ako používajú online technológie, a ako zaobchádzajú s rizikom“, vysvetľuje európska komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Je povzbudzujúce vidieť, s akou istotou si mládež v EÚ osvojila používanie digitálnych technológií. Zároveň je však z výsledkov prieskumu jasné, že EÚ potrebuje proaktívne vzdelávanie o online médiách. Takisto musíme naďalej zvyšovať povedomie obyvateľstva a predovšetkým rodičov o možnostiach a rizikách nových médií.“

V. Redingová tak reagovala na výsledky ďalšieho zo série prieskumov známych ako Eurobarometer. V tomto boli cieľovou skupinou deti vo vekovej kategórii 9 – 10 a 12 – 14 rokov nielen zo všetkých 27 členských štátov EÚ, ale i Nórska a Islandu. Otázky boli veľmi podrobne zamerané na to, ako používajú online technológie a ako by reagovali na problémy a riziká, ktorým môžu byť vystavené pri používaní internetu a mobilných telefónov.

Ukazuje sa, že v celej Európe deti používajú digitálne technológie veľmi podobným spôsobom. Na internete sa najčastejšie hrajú, surfujú, ale aj s niekým komunikujú. Mobilné telefóny zas najviac využívajú na posielanie sms správ a rozhovory s rodičmi a priateľmi. Väčšina detí používa internet niekoľkokrát denne a takisto má mobilný telefón. Kým používanie internetu rodičia do istej miery obmedzujú, mobilné telefóny sa používajú oveľa voľnejšie a pod menším dozorom.

Podľa výsledkov si deti vo všeobecnosti veľmi dobre uvedomujú riziká spojené s internetom, ako je ohrozenie bezpečnosti, vírusy, prístup k neželanému obsahu, krádež identity a možný nebezpečný kontakt s neznámymi osobami. Mnohé sú zároveň veľmi dobre informované o tom, čoho sa vyvarovať: „Nedávajte vaše osobné údaje na internete ani cez mobil nikomu, koho nepoznáte.“ (dievča, veková kategória 12 – 14 rokov, Luxembursko).

Napriek tomu niektoré deti priznali, že nie vždy sú dostatočne opatrné a dokonca že boli obeťami šikany a dostali sa do osobného kontaktu s neznámou osobou. „Mali sme sa stretnúť na zastávke a nakoniec to bol starý, odporný, 44 ročný chlap. Tak som rýchlo ušiel!“ (chlapec, veková kategória 12 – 14 rokov, Dánsko). Väčšina mladých by sa pokúsila vyriešiť potenciálny problém sami alebo s pomocou priateľov. Na rodičov by sa obrátili iba v krajnom prípade.