Európske vzdelávacie programy dostanú viac peňazí

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Podľa údajov Európskej komisie sa len za minulý rok programu Erasmus zúčastnilo v celej EÚ 253 tisíc študentov.

Spolu dosiahla v školskom 2011-2012 výška grantov o 7,5 % viac ako to bolo  rok predtým. Priemerná výška grantu dosiahla 252 Eur mesačne na študenta.

Od svojho začiatku v roku 1987 využili program Erasmus takmer 3 milióny študentov. Každým rokom žiadalo o grant z programu viac študentov (s výnimkou roka 1996-1997). Dopyt prekročil možnosti grantu v takmer všetkých krajinách aj v školskom roku 2011-2012.

Počet študentov programu Erasmus sa zvýšil takmer vo všetkých krajinách. Najvyšší nárast vyslaných študentov zaznamenali v Chorvátsku (62 percent). Nasledujú Dánsko (20 percent), Slovinsko a Turecko (17 percent).

Iba v troch krajinách – na Cypre, Islande a v Rumunsku – došlo k poklesu počtu študentov v rámci programu Erasmus v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

V predošlom školskom roku vyslali najvyšší počet študentov do zahraničia španielske školy (34 103), potom Nemecko (27 593) a Francúzsko (25 924). Španielsko bolo v rámci programu Erasmus najobľúbenejšou destináciou pre štúdium hosťujúcich vysokoškolákov (30 580 študentov). Nasledovali Francúzsko (23 173) a Nemecko (19 120).

Študenti išli študovať do zahraničia v priemere na 6,3 mesiaca a priemerná výška grantu dosiahla úroveň 234 eur (oproti 226 eurám v období 2010/2011).

Najpopulárnejšími oblasťami pre študentov využívajúcich program Erasmus boli v školskom roku 2011/2012 sociálne vedy, obchod a právo (41,4 percenta), potom humanitné vedy a umenie (21,9 percenta), strojárenstvo, spracovateľský priemysel a stavebníctvo (15,1 percenta).

Kompletné slovenské štatistiky sú dostupné na tejto linke.

Minulý rok získalo na výučbu v zahraničí grant aj viac ako 46 tisíc akademických a administratívnych pracovníkov.

„Schopnosti a medzinárodné skúsenosti, ktoré študenti získajú počas Erasmu, im pomáhajú sa ľahšie zamestnať a byť mobilnejšími na pracovnou trhu“, povedala komisárka pre vzdelávanie a mládež Androulla Vassiliou.

 „Erasmus Plus“

V novom programovom období 2014-2020 vzniká zastrešujúci program "Erasmus Plus". Pôvodne zvažované názvy boli "Erasmus pre všetkých", Európsky parlament sa zase prihováral za meno program "YES Europe"

Cieľom je poskytnúť štyrom miliónom, zväčša mladých ľudí, možnosť študovať, stážovať alebo pôsobiť v zahraničí ako dobrovoľník.

Eurokomisárka predpokladá, že na program bude vyčlenených 14,5 miliardy eur, teda o 40 % viac ako majú všetky vzdelávacie programy EÚ v súčasnosti.

Jednou z oblastí, na ktorú bude program zameraný bude vyššie vzdelávanie, so zameraním na magisterské štúdium.

„Inováciou v programe je, že máme pôžičkovú schému na ukončenie magisterského štúdia v zahraničí, čo sa objavuje po prvýkrát… pretože magisterské tituly sú zamestnávateľmi veľmi žiadané, nám nezostáva nič  iné, len dať mladým možnosť ísť do zahraničia, aby tam získali magisterský titul“, povedala Vassiliou.

Zatiaľ nie je jasné, či EÚ poskytne pôžičky 12 tisíc alebo až 18 tisíc eur. Pôžičky budú poskytované komerčnými bankami, za nízky úrok a začiatkom splácania až po zamestnaní sa.

Štúdia OECD tvrdí, že ľudia s vyšším vzdelaním boli odolnejší voči ekonomickej kríze a vykazovali relatívne nízku úroveň nezamestnanosti a to nezávisle od veku.

Erasmus Plus spojí pod jednu hlavičku súčasné iniciatívy Programu celoživotného vzdelávania, ktorý vznikol z programov Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Gruntvig, rovnako ako aj ďalšie medzinárodné programy ako Erasmus Mundus, Mládež v akcii a Edulink.

Program bude po prvýkrát zahrňovať aj športové vzdelávanie a výučbu.

Pozície

"Vzdelávací program Erasmus plus zlepší zamestnateľnosť mladých ľudí a otvorí im nové možnosti. Aj prostredníctvom neho sa nám podarí zabezpečiť, aby aj Slováci dostali viac šancí rozšíriť si svoje zručnosti, jazykové schopnosti a skúsenosti, čo zlepší ich situáciu na trhu práce,“ vyhlásila slovenská europoslankyňa Katarína Neveďalová (SD, SMER-SD), ktorá bola jednou z tieňových spravodajkýň k návrhu do nového programu. 

EurActiv/TASR