Európsky profesijný preukaz má podporiť mobilitu

zdroj: TASR

Profesijný preukaz je virtuálnym nástrojom, ktorý má uľahčiť lekárom, lekárnikom, architektom a ďalším profesiám presun a vykonávanie praxe v inej krajine EÚ.

Smernicou sa uplynulý týždeň na plenárnom zasadnutí zaoberal Európsky parlament.

„Preukaz“ bude vydávaný domovským členským štátom, najmä na krátke obdobie práce v zahraničí a hostiteľským členským štátom v prípade, že sa v ňom nositeľ odbornej kvalifikácie rozhodne usadiť a otvoriť si prax.

Dohromady sa smernice týka až 8 stovák regulovaných profesií, ktoré vyžadujú konkrétne vzdelanie a prax. Doterajšie znenie smernice o odborných kvalifikáciách zabezpečovalo automatické uznanie len siedmym profesiám – zubárom, lekárom, lekárnikom, zdravotným sestrám, pôrodným asistentkám, veterinárom a architektom.

V EÚ tak znikne verejne prístupná databáza regulovaných profesií. Informácie do nej budú dodávať členské štáty, ktoré budú tiež musieť navzájom dokázať, že rozhodnutie o regulácii niektorej profesie sú primerané a nediskriminačné. Kvetinári a vodiči taxislužby nie sú napríklad regulovaní vo všetkých členských krajinách.

„Zavádza sa aj obmedzený prístup k profesiám, ak niekomu chýba prax, môže to dobehnúť v inej krajine“, vysvetľuje slovenská europoslankyňa Edit Bauer (EĽS, SMK).

Smernica má tiež ambíciu zaviesť jedno administratívne miesto na riešenie administratívy súvisiacej s profesnou mobilitou. Ľuďom by mal ušetriť čas a uľahčiť celý proces, pretože by sa odborní pracovníci mohli so žiadosťou o vybavenie uznania ich kvalifikácie obrátiť na svoj domovský štát a nežiadať oň hostiteľskú krajinu, ako je tomu teraz.

"Zavedenie Európskeho profesijného preukazu, zriadenie spoločných rámcov pre odbornú prípravu a uznávanie stáží ako súčasti profesionálnych skúseností výrazne zlepší profesijnú mobilitu Európanov," tvrdí spravodajkyňa legislatívy, francúzska europoslankyňa Bernadette Vergnaud (S&D)

Výstražný systém

Úprava smernice tiež pamätá na prípady kedy sa napríklad lekár vyhol zákazu činnosti presunom do inej krajiny, bez toho, aby to niekomu prekážalo.

Zdravotnícki pracovníci, lekári, zdravotné sestry, veterinári, ako aj detskí špecialisti, ktorí boli odsúdení za relevantný trestný čin, či disciplinárne potrestaní už nebudú môcť vykonávať odbornú prax v iných členských krajinách EÚ.

Informácia o odsúdených či disciplinárnych rozhodnutiach voči dotyčnému by mali členské štáty zaslať do troch dní. „Je to významný krok dopredu pokiaľ ide o ochranu detí“, hovorí Edit Bauer.

Novú smernicu musí ešte schváliť Rada ministrov.