Európsky výskum a ochrana údajov

"V životnom cykle nového technologického rozvoja sa požiadavky na ochranu súkromia a informácií musia zdôrazňovať tak veľmi, ako je to možné," tvrdí Peter Hustinx, Európsky supervízor pre ochranu údajov (EDPS). Podľa neho aj oblasť výskumu musí viac prispieť k napĺňaniu cieľov legislatívy EÚ o ochrane údajov.

Úrad Supervízora vydal 28. apríla 2008 politický dokument, v ktorom načrtol nový prístup, ako ochraňovať údaje už v čase pred samotným začiatkom výskumu. V tomto ohľade je cieľom EDPS "radiť Komisii a/alebo vývojárom projektov v ich úsilí o použitie súkromných údajov a metód ich ochrany v oblasti vedeckého a technologického rozvoja (RTD) a samozrejme vyvíjať technológie a postupy, ktoré podporia a posilnia efektivitu právnej sústavy EÚ na ochranu údajov."

Hustinx povedal, že v oblasti ochrany údajov je potrebné uplatňovať tzv. prístup "privacy by design," teda ochranu súkromia šitú na mieru s ohľadom na celý životný cyklus výskumných a rozvojových aktivít. Uviedol aj niekoľko príkladov aktivít, ktorými prispeje jeho úrad:

  • účasť na seminároch a konferenciách s tematikou budúcich výziev pre politiku EÚ v oblasti výskumu,
  • spolupráca s vedeckými poradnými telesami,
  • asistencia pri hodnotení návrhov vedeckých projektov,
  • komentovania a vydávanie stanovísk k záležitostiam ochrany údajov vo vzťahu ku konkrétnym projektom.

EDPS bol zriadený nariadením 45/2001 ako nezávislý úrad pre dohľad nad "spracovaním osobných údajov." Vo všeobecnosti má supervízor monitorovať vývoj v EÚ, ktorý môže mať vplyv na ochranu osobných informácií, zvlášť vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT).