Falošné lieky má stopnúť kód

Zdroj: Wikimedia

Európska únia nedávno prijala smernicu o boji proti falošným liekom (Falsified Medicines Directive). Jej esenciou je prísnejší dohľad nad možnými zdrojmi a cestami falšovaných liekov. Medzi novými odsúhlasenými opatreniami je aj povinné sofistikované autentifikačné označenie na vonkajšej strane obalu lieku. Jeho presná podoba má byť dohodnutá neskôr a definovaná cez tzv. delegovaný akt.

Európsky farmaceutický priemysel má predstavu ako by toto označenie mohlo vyzerať. Ide o model, ktorý už bol testovaný v roku 2009 vo Švédsku vo forme 2D (dvojdimenzionálneho) čiarového kódu v systéme GS1. Ich dátová kapacita je podstatne väčšia ako u bežných čiarových (lineárnych ) kódoch. V tomto prípade by malo ísť o typ Datamatrix (dátová matica). Vyžadujú si špeciálnu skenovaciu techniku.

Tento kód by bol naposledy kontrolovaný pri každom vydávaní lieku pacientovi v lekárni. Informácia na kóde má obsahovať sériové číslo, číslo produktu, šaržu a dátum exspirácie lieku. V lekárni má tak farmaceut vždy kontrolu nad tým, či môže byť produkt pacientovi bez obáv vydaný.

Model dostal názov Európsky systém overovania liekov (European Medicines Verification System). Asociácia európskeho farmapriemyslu (EFPIA) má už aj bližšiu predstavu o manažmente dát, ktorý si celý systém verifikácie vyžaduje. Jeho infraštruktúra bude musieť zvládnuť informáciu asi o 10 miliardách balení liekov ročne.

V Bruseli sa má 19. apríla konať stretnutie s potenciálnymi dodávateľmi systému. Oficálna výzva, ktorú vydala EFPIA predchádza procesu prijímania delegovaného aktu, ktorý má špecifikovať detaily smernice o falšovaných liekoch, vrátane vlastností tohto bezpečnostného opatrenia. V hre sú ešte aj iné modely zabezpečení liekov, ktoré sa uchádzajú o pozornosť európskych legislatívcov – eTACT a nemecký secPharm. 

Slovensko

Na Slovensku dnes obal lieku musí obsahovať o.i. registračné číslo, číslo výrobnej šarže a samostatný klasický čiarový kód EAN (European Article Number), ktorý identifikuje iba druh tovaru. Nateraz sú vyššie spomínané moderné čiarové kódy hudbou budúcnosti.

V obehu sa v celej EÚ i na Slovensku pohybuje značný objem liekov, ktoré sú falošné. Mnoho z ich sa sústreďuje na internete. Ako vyplynulo z reprezentatívneho prieskumu realizovaného v máji 2011 na Slovensku na vzorke 1005 respondentov, si väčšina ľudí riziko, že natrafia na falošný liek, ktorý môže poškodiť ich zdraviem, neuvedomuje.

Šanca, že ak hľadajú liek na predpis na internete, dostanú liek, ktorý je falošný, je podľa odborníkov veľká. Falšované lieky majú neraz vysokú kvalitu a rozpoznať falzifikát nie je jednoduché ani pre odborníka. Práve toto majú riešiť kódy na obaloch. Nateraz výrobcovia tiež vyzývajú ľudí obstarávať lieky v kamenných lekárňach.