Farmakoterapii na Slovensku dominujú generiká

Zdroj: TASR

V roku 2011 bolo do verejných aj nemocničných lekární dodaných 153,5 miliónov balení liekov. Celkov hodnota bola 1,126 miliardy eur (cena výrobcu x počet kusov). Na jedno balenie tak vychádza priemerná hodnota 7 eura a 35 centov.

Úrad sleduje distribúciu liekov do slovenských lekární bez rozdielu druhu. „Údaje o množstve zahŕňajú počet originálnych balení všetkých registrovaných liekov na Slovensku, teda liekov na lekársky predpis, voľnopredajných liekov a homeopatík,“ spresňuje riaditeľ Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv PharmDr. Ján Mazag.

Oproti roku 2010 množstvo balení liekov pokleslo, mierne však stúpla ich hodnota. Slováci najviac v minulom roku spotrebovali lieky na liečbu kardiovaskulárnych ochorení, ochorení nervového systému (vrátane psychických chorôb), pohybového systému, tráviaceho traktu a respiračných ochorení. Pokiaľ ide o hodnotu, vedú onkologické ochorenia, ktorých spotreba však bola v minulom roku jedna z najnižších za poslednú dekádu.

Správa ŠÚKL uvádza, že z údajov za posledné desaťročie vyplýva, že „objem použitých liekov väčšinou je najvyšší vždy na prelome rokov (štvrtý a prvý štvrťrok) a klesá postupne k tretiemu. Nárast finančnej hodnoty má trvale vzostupný trend a aj napriek deklaratívnym vyhláseniam regulátorov neprináša úspory.“

Úrad konštatuje, že v dôsledku hľadania lacnejších alternatív dostupnej liečby vo farmakoterapii na Slovensku výrazne dominujú generické lieky (lieky, ktorým vypršala patentová ochrana pre pôvodného výrobcu a vyrábajú sa preto lacnejšie).

„Tento fakt vyvrcholil legislatívnym opatrením v decembri minulého roka, kde bol prijatý nový zákon o lieku (referencovanie ceny na druhú najnižšiu v EÚ, generická preskripcia). ŠUKL ale konštatuje, že  ani to v konečnom dôsledku neovplyvňuje celkový trend používania liekov.

Svoju úlohu zohráva aj liberalizácia trhu po vstupe do Európskej únie, keďže sa lieky relatívne rýchlo šíria na iné trhy po zvadení v materskej krajine. Určitým faktorom v dominancii generík sú aj historické tradície dané existenciou relatívne silných domácich výrobcov (Léčiva a Slovakofarma). Podľa ŠÚKL však aj napriek sprístupneniu liekov od najväčších svetových výrobcov ostávajú na Slovensku vo farmakoterapii zaužívané tradičné postupy.

„Kým spotreba generických liekov má na Slovensku približne 60-70% podiel, v prípade nákladov je tento pomer obrátený a na ich spotrebu je vynaložených len 30-40% nákladov,“  uvádza prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc. z Farmaceutickej fakulty UK, s ktorým ŠÚKL v otázke spotreby liekov spolupracuje.

V dlhodobom časovom horizonte rokov 2000 až 2011 vzrástla priemerná cena balenia prakticky na dvojnásobok, z 3,33 € v roku 2000 na 7,35 € v roku 2011. Pri generických liekoch vzrástla priemerná cena výrobcu z 2,15 € na 4,66 € a pri originálnych liekoch z 9,40 € na 16,35 €.

Na tento vývoj majú podľa odborníkov určite vplyv aj združovanie výroby originálnych a generických liekov pod jednu strechu veľkých firiem.

„Charakter širokého používania generických liekov však dosiahol, že celková cenová hladina pri liekoch mala väčší dopad na celkovú priemernú cenu lieku bez ohľadu, či ide o originál alebo generikum. Táto skutočnosť odzrkadľuje dopad inflačných a politických vplyvov a hovorí o tom, že cenová regulácia liekov vo svojej drastickej podobe predstavuje zástupný problém pred systémovým riešením ekonomiky zdravotníctva ako celku.“

Generické lieky najčastejšie na Slovensku liečia kardiovaskulárne choroby, neurologické, tráviace ťažkosti a alergie, originálne opäť dominujú v liečbe kardiovaskulárnych a samozrejme onkologických chorôb.