Festival vedy a techniky pre mladých

Krátka správa

Hlavným cieľom festivalu je vyzdvihnúť vzdelanie mladých  ľudí v oblasti vedy ako cestu k vedomostiam, diskutovať o vedeckých problematikách, hľadať spojitosť medzi mladými ľuďmi a vedou, budovať občiansku spoločnosť a medzinárodnú spoluprácu

Súťaž je určená mladým ľuďom vo veku do 20 rokov, účastníci nesmú mať v čase konania súťaže úspešne zloženú maturitnú skúšku. Prihlasovať sa môžu do 14. októbra 2007. Po tomto dátume porota vyberie 80 projektov, ktorých autori dostanú možnosť prezentovať svoje práce na Festivale vedy a techniky a súťažiť o prestížne ceny.

Účasť na Intel ISEF 2008 v Atlante v USA, účasť na Expo Science Europe – ESE 2008 v Budapešti, ktoré sa uskutočňuje pod záštitou medzinárodnej asociácie MILSET so sídlom v Paríži, ceny od amerických vedeckých spoločností udelené prostredníctvom Science Servis USA, medzi ktorými je napríklad šek na 200 dolárov či diplom vedecko-technickej spoločnosti v YALE a mnoho ďalších vecných cien.

Záujemcovia môžu prihlásiť svoje projekty v nasledujúcich kategóriách: Biochémia, Bunková a molekulárna biológia, Environmentálny manažment; Environmentálne analýzy, Energie a preprava, Fyzika a astronómia, Chémia; Lekárstvo a zdravie, Matematické vedy, Mikrobiológia, Počítačové vedy; Spoločenské vedy, Technika: elektrická a mechanická technika; Technika: technológie a biotechnológie, Vedy o rastlinách, Vedy o zemi; Vedy o zvieratách.

Festival sa pravidelne koná počas Európskeho týždňa vedy na Slovensku. Tento rok to bude od 15. do 17. novembra v priestoroch prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem prezentácií víťazných projektov tu bude pre mladých ľudí pripravený aj bohatý program plný prednášok, prezentácií a exkurzií. Festivalu sa zúčastnia aj mladí ľudia z Čiech, Belgicka, Španielska, Poľska a Maďarska. Mladí ľudia budú mať jedinečnú šancu nájsť si nových kamarátov s rovnakými záujmami, nadviazať nové kontakty a spoluprácu a dozvedieť sa mnoho nových informácií.

Účasť na podujatiach ako je Festival vedy a techniky je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Pomáhame im naplniť ich predstavy zo všetkých síl, pretože veríme, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí. Poznanie je jedinou zárukou dlhodobého rozvoja krajiny a jej prosperity.