Fínsko je európskym lídrom vývoja technológie RFID

Za posledných desať rokov sa technológia RFID (Radio Frequency Identification) vyvíjala vo Fínsku v rámci 70 rôznych projektov, ktoré implementovali univerzity, výskumné strediská, ale i súkromné firmy, informuje Fínska agentúra pre financovanie technológií a inovácií Tekes.

„Technológie RFID zvyšujú efektivitu priemyselných a obchodných zámerov a onedlho sa budú dotýkať životov všetkých nás,“ hovorí profesor Heikki Seppä z fínskeho Technologického výskumného centra (VTT), ktoré získalo of Tekesu grant na skúmanie stavu vývoja RFID so zameraním sa na celý životný cyklus technológie.

Za fínskym úspechom v oblasti výskumu a vývoja RFID stoja aj poznatky, expertíza a inovácie tamojších firiem, ktoré podnikajú v sektore telekomunikácií a rádiokomunikácií.

Aktéri, ktorí sa zápajajú do výskumu zameraného na RFID, očakávajú, že budúci rok 2010 bude pre technológiu a jej využitie kľúčový.

Silným stimulom pre uvádzanie RFID do praxe je aj nedávne vydanie odporúčania Európskej komisie o RFID. Brusel publikoval 12. mája dlhoočakávaný dokument, ktorý síce nemá záväzný charakter, ale je silným politickým impulzom ako pre medzinárodnú štandardizáciu, tak i pre zodpovedanie právnych otázok, najmä pokiaľ ide o vzťah používania technológie a ochrany súkromia spotrebiteľa (EurActiv 12/05/09).

Podľa štatistík Európskej komisie sa v roku 2008 vo svete predalo takmer 2,2 mld. kusov čipov RFID, z ktorých tretina našla svoje uplatnenie v členských krajinách EÚ. V porovnaní s rokom 2007 je to veľký nárast. Pokiaľ ide o hodnotu globálneho trhu s RFID, odhaduje sa, že v roku 2008 dosahovala sumu 4 mld. eur. Predpokladá sa, že v roku 2018 by mohla dosahovať 20 mld. eur.