Fínsko má najviac vedcov v EÚ

 

Krátka správa:

Nedávny prieskum Eurostatu o personále, zamestnanom vo výskume a vývoji v EÚ-25 ukazuje, že Fínsko bolo v roku 2003 krajinou, kde bolo 3.11% všetkých zamestnaných osôb aktívnych ako vedci, kým priemer EÚ-25 bol 1.44% (Francúzsko 1.73%, Nemecko 1.85%). Pokiaľ ide o percento výskumníkov v súkromnom sektore, fínsky podiel (1.13%) bol takmer trikrát väčší než priemer EÚ-25 (0.35%).

Výsledky prieskumu tiež ukazujú, že v najväčších krajinách EÚ sú vedci pri realizácii svojej práce závislí na veľkých spoločnostiach. Vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku a Veľkej Británii je viac než 60% vedcov v podnikateľskom sektore zamestnaných vo veľkých podnikoch s viac než 500 zamestnancami. V Nemecku je toto percento 81%. V menších krajinách ako Cyprus, Estónsko, Grécko, Lotyšsko alebo Slovensko je tento pomer pod 30%. V Lotyšsku je väčšina (takmer 60%) vedcov v malých spoločnostiach s menej než 49 zamestnancami.

Pokiaľ ide o vedu a rodovú rovnosť, prieskum ukazuje mimoriadne vysoké percento žien – vedcov v krajinách Pobaltia – 53% v Lotyšsku a 48% v Litve. Bulharsko (47%), Portugalsko (44%) a Slovensko (41%) sú tiež v popredí, no Francúzsko (28%) a Nemecko (19%) sú dosť pod priemerom EÚ.