Fotografická súťaž “Portrét výskumníka”

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity SOVVA, Slovenská akadémia vied, portál www.EurActiv.sk a občianske združenie Mladí vedci Slovenska vyhlasujú II. ročník súťaže Európskej únie „Portrét výskumníka“

Súťaž sa organizuje v rámci projektu Noc výskumníka 2008, ktorá sa bude konať 26. septembra 2008. Hlavným námetom súťaže je pohľad na výskumníkov ako na bežných ľudí s nezvyčajným povolaním, ľudí, ktorí nám do veľkej miery uľahčujú každodenný život a výsledky ich práce môžeme pozorovať všade okolo nás. Uzávierka fotografickej súťaže je 12. septembra 2008 a výsledky súťaže budú vyhlásené dňa 26. septembra 2008 na hlavnom podujatí Noc výskumníka 2008 v Bratislave.

Na víťazov, ktorých vyberie odborná porota, zložená z profesionálnych fotografov a vedcov, čakajú atraktívne ceny. Víťazné práce automaticky postupujú do celoeurópskeho kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Bruseli. Prihlásiť sa môžete v nasledovných kategóriách:

  • I. kategória: študenti stredných škôl
  • II. kategória: študenti vysokých škôl

Dokumenty na stiahnutie:

Prihláška do súťaže

Poslanie súťaže a pravidlá súťaže

Sprievodný list