Francúzski študenti proti reforme

Pozadie

Potreba modernizovať európske univerzity je zjavná. Komisia už v máji 2006 vydala svoje komuniké, v ktorom ponúka odporúčania, akým spôsobom by mala prebehnúť modernizácia európskeho vyššieho vzdelávania.

Univerzity by mali dostať viac autonómie a slobody, konštatuje to už spomenutá správa. Dokument rovnako povzbudzuje vlády, aby „otvorili [univerzity] obchodnej komunite.“

Francúzsko sa pod Sarkozyho taktovkou taktiež vydalo cestou modernizácie. Francúzsky minister školstva, Valérie Pécresse, 24. mája 2007 predstavil v tomto duchu nesúci sa návrh zákona. V auguste 2007 ho odobril francúzsky parlament.

Ak bude znenie zákona plne prenesené do praxe, bude to znamenať, že:

  • francúzske univerzity budú autonómnejšie v rozhodovaní sa o vlastnom rozpočte a v personálnych veciach (budú môcť vytvárať nadácie s cieľom hľadať nové finančné zdroje a taktiež stanovovať podmienky prijímacieho konania);
  • univerzity budú môcť otvoriť oblasť svojej správy externým zamestnancom a partnerom. Univerzita teda môže do svojho manažmentu prijať aj predstaviteľov obchodnej sféry.

Otázky

Študenti a zamestnanci boli prví, kto sa postavil na odpor voči vládou predstavenému zákonu. Národná únia francúzskych študentov (UNEF) vyzvala domáce univerzity a ďalších 30 inštitúcií vyššieho vzdelávania, aby sa pripojili k celonárodnej demonštrácii, ktorá je naplánovaná na 20. novembra 2007.

Študenti sa boja najmä prípadnej privatizácie školstva. UNEF varuje, že „finančné a politické odpútanie sa“ štátu od univerzít je hrozbou, že tie prejdú pod vplyv súkromného sektora. Preto požaduje niektoré zmeny v zákone. Zákon by mal napríklad garantovať transparentnosť procesu prijímania nových zamestnancov. Študenti by tiež radi videli stanovenie stropu pre prijímanie externých zmluvných pracovníkov a v roku 2008 poskytnutie väčšieho rozpočtu pre vzdelávanie. Mala by sa tam taktiež zachovať miera súčasnej reprezentácie študentov v univerzitných orgánoch.

Pozície

Juliette Griffond, zodpovedná za komunikáciu UNEF, pre EurActiv vyhlásila: „Nie sme proti financovaniu zo strany obchodníkov, ale proti tomu, aby mala obchodná sféra právomoc rozhodovať v otázkach univerzitných učebných plánov a diplomov.“

Európska asociácia univerzít (EUA) návrh zákona, naopak, privítala. Poskytnutie väčšej autonómie francúzskym univerzitám považuje za „kritický aspekt reformy vyššieho vzdelávania.“ Lesley Wilson, generálna tajomníčka EUA: „Ak nebudeme rozhodovať o tom, koho zamestnáme a na čo použijeme svoje peniaze, univerzity nebudú nikdy schopné zmeny.“ Krátke zhrnutie rozhovoru s Lesley Wilson pre EurActiv, sme vám priniesli už dávnejšie (EurActiv 19/04/07).