Gaľa hostil v EP podujatie o vzdelávaní v stomatológii

V priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli sa v stredu 18. februára konal odborný seminár Asociácie pre dentálne vzdelávanie v Európe (Association for Dental Education in Europe, ADEE). Gestciu nad podujatím prebral slovenský europoslanec Milan Gaľa, ktorý je pôvodným povolaním stomatológ.

Projekty Európskej komisie, ktorých prijatie si účastníci pripomenuli majú pokračovať v posilňovaní prechodu na vyššie štandardy v stomatologickom vzdelávaní a odbornej praxi v EÚ. Na podujatie prijali pozvanie zástupcovia Asociácie pre stomatologické vzdelávanie v Európe (ADEE), zástupcovia Európskej komisie, ktorí sa zaoberajú témou vzdelávania a stomatológie, poslanci Európskeho parlamentu a zástupcovia Slovenskej komory zubných lekárov.

Seminár sa uskutočnil za účasti profesora a predsedu ADEE Malcolma Jonesa a profesorov Derryho Shanleyho a Alfonsa Plasschaerta. Profesori vo svojich odborných prezentáciách podporili aktuálnu politiku Európskej únie v oblasti celoživotného vzdelávania stomatológov.

ADEE bola založená v roku 1975 ako nezávislá európska organizácia reprezentujúca akademickú obec v oblasti stomatológie. Snaží sa o zvyšovanie kvality vzdelávania a profesionálneho rozvoja stomatológov.

Jej členmi je 160 škol, ktoré vzdelávajú zubnývh lekárov, čo predstavuje 80 % z ich celkového počtu v Európe. 

Celoživotné vzdelávanie v oblasti stomatológie úspešne prebieha v rámci členských krajín Európskej únie a už prekračuje už aj hranice Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus Mundus.