IKT a kreativita v školách sú vzájomne prepojené

zdroj: TASR

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Internetová ekonomika

Mladá generácia detí najmä doma každodenne využíva IKT. Menej ich používa v škole, kde by podľa odborníkov mohli stimulovať kreativitu. Uviedli to na stretnutí, ktoré v Európskom parlamente v utorok (22.1.) zorganizovala spoločnosť Microsoft.

Niektorí sa obávajú, že pre pracovnú silu v Európe by sa to mohlo stať problémom, najmä v čase, keď takmer každý členský štát EÚ vykazuje vysokú mieru nezamestnanosti mladých.

„Takmer každé sedemročné dieťa, ktoré vo Fínsku začína školu do nej prichádza s mobilom. Čo sa stane v triede? Vyučujúci povie, aby ho vypli a dali do batohu,“ uviedla Anneli Rautiainen, poradkyňa pri Fínskej národnej rade pre vzdelávanie, na konferencii s názvom „Mládež, kľúč k budúcnosti Európy“

„Takže tu hovoríme o prístupe medzi učiteľmi. Ak nie sú pedagogicky vyškolení používať IKT pri celom vyučovaní…prečo nepoužívať mobilné telefóny? Môžete sa s nimi všetko naučiť,“ poznamenala Rautiainen.

IKT v triede a mimo

Fínska poradkyňa uviedla, že cieľom a víziou jej krajiny je stať sa do roku 2020 najkonkurencieschopnejším národom. To znamená, že vláda sa vo veľkom spolieha na IKT a vzdelávanie.

94 % fínskych žiakov vo veku 10-14 rokov používa vo svojom voľnom čase počítače na týždennej báze. Avšak priemerné využívanie týchto technológií v školách zďaleka zaostáva v kvalite i frekvencii.

Podľa Rautiainen to môže byť aj jeden z dôvodov, prečo je obľúbenosť škôl u mladých Fínov pomerne nízka.

„Musíme zaistiť, aby každý učiteľ vo Fínsku dostal vhodné pedagogické školenie na využívanie IKT v celom vyučovaní. V súčasnej reforme curricula sa o to teraz snažíme, budeme implementovať IKT vo všetkých predmetoch a štúdiu. K učeniu dochádza všade, nie len v triede,“  dodala.

Europoslankyňa Sabine Verheyen (Nemecko, EĽS) poukázala na súčasnú „hlúpu“ situáciu, kedy učitelia v školách majú nevyhnutné zručnosti, ale neprenášajú ich na deti. Hoci sami vo svojom osobnom živote IKT používajú, v škole sa vracajú k starým tradičných systémom vyučovania.

„Potrebujeme využívať modernú technológiu. Povedať, aby sme ju dali späť do tašky, nie je riešením,“ tvrdí Verheyen.

Viac IKT za menej peňazí

Pretrvávajúca ekonomická kríza nie je ľahká pre väčšinu krajín EÚ a pre školy je výzvou – za menej peňazí a zdrojov majú urobiť viac. Podľa írskeho ministra pre školenie a zručnosti Ciarán Cannona je to závažné obdobie pre globálne vzdelávanie.

„Tak ako vždy sa v EÚ potrebujeme pozrieť na najlepšie postupy v iných krajinách…Pozrieť sa, otestovať, preskúmať, spolupracovať a zistiť s čím môžeme prísť my,“ uviedol minister Cannon v Európskom parlamente.

Europoslanyňa Maria Badia i Cuchet (Španielsko, S&D) ale tvrdí, že dôraz má byť inde než len na najnovšiu technológiu. V Španielku nezamestnanosť mladých dosahuje okolo 50 %.

„Je pravdou, že potrebujeme, aby naši študenti mali IKT zručnosti, ale je to len nástroj. To, čo ich musíme nechať naučiť sa a spoznať, je kreativita,“ zdôraznila europoslankyňa. Hoci sú deti extrémne kreatívne, spôsob ako sú školy v Európe, a nielen v Španielsku, organizované, prispieva k tomu, že sa ich kreativita oslabuje.

„Na to sa musíme viac sústrediť. Môžete mať všetky nástroje a zručnosti, ale bez myslenia to bude zbytočné,“ uviedla Badia i Cuchet.

Anastasia Economou, vedúca oddelenia pre vzdelávacie technológie na Cyperskom pedagogickom inštitúte, dodala, že nikto nevie, aký nový IKT nástroj bude dôležitý. Preto je dôležité učiť ku kritickému prístupu. „Možno nám recesia skutočne dá príležitosť sadnúť si a zistiť, čo je skutočne potrebné,“ poznamenala Economou.

Spolupráca a granty od Microsoftu

„Mladí ľudia v Európe čelia rozdeleniu príležitosti – medzere medzi tými, ktorí majú prístup, zručnosti a príležitosti byť úspešní a tými, ktorí nemajú. Premostiť túto medzeru je pre nás všetkých kľúčovým záujmom a sme oddaní partnerstvu s vládnymi lídrami naprieč regiónom, aby sme uvoľnili plný potenciál mládeže ako hybnej sily hospodárskeho rastu regiónu,“ uviedol Brad Smith, výkonný viceprezident Microsoftu.

Spoločnosť na konferencii oznámila podpísanie memoránd o porozumení s troma pan-európskymi organizáciami – European Youth Forum, Telecentre Europe a JA-YE – prostredníctvom ktorých chce vytvoriť príležitosti pre 30 miliónov mladých Európanov. Okrem toho tiež poskytne 26 grantov pre neziskové organizácie zamerané na mládež v 25 európskych krajinách.