Inovácie: Slovensko medzi najhoršími

Krátka správa

Hoci schválenie a príprava Operačného programu Výskum a vývoj predpokladá významný prílev financií, ich účinnosť a efektívnosť môže byť ohrozená zbytočne veľkým počtom výskumných priorít a najmä chýbajúcim mechanizmom kontroly efektívnosti ich využitia. Aj o tom búrlivo diskutovali zástupcovia výskumných inštitúcií, štátu, firiem a odborníci zo Slovenska i zahraničia na odbornej konferencii Kam kráčajú výskum a inovácie na Slovensku.

Slovensko patrí podľa hodnotenia European Innovation Scoreboard za rok 2006, (koordinované Európskou komisiou – EK) na 28. miesto spomedzi 35 európskych krajín a jeho inovačný výkon klesá. V hodnotení medziročného vývoja sa drží v poslednej kategórii tzv. krajín „v závese“ (trailing countries),. V tabuľke Global Innovation Scoreboard 2006 rozšírenej o ďalšie ekonomicky vyspelé krajiny je Slovensko až na 37. mieste zo 49 hodnotených krajín a je opäť zaradené do poslednej skupiny tzv. zaostávajúcich krajín  (lagging countries).

Podľa Brora Salmelina, poradcu riaditeľa úseku Európskej komisie pre oblasť informačnej spoločnosti a médií sa Slovensko nemá spoliehať na lacnú pracovnú silu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií ako komparatívnu ekonomickú výhodu, pretože tu je naša konkurencieschopnosť ohrozená Čínou a Indiou.

Zdôraznil, že sa treba najmä vymaniť z tradičných hraníc myslenia, uvedomiť si že dnes už pre výskum a inovácie neexistujú sektorové ani geografické hranice, zapájať sa do sietí, klastrov, komunikovať a najmä mať zodpovedanú otázku ktorý sektor našej ekonomiky má do budúcnosti rastový potenciál.

Zlepšenie inovačného pokroku Slovenska by mohol priniesť Operačný program Výskum a vývoj, na základe ktorého môžeme v rokoch 2007 až 2013 získať podporu EÚ z Euróspkeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR/ERDF) vo výške takmer 1,4 mld eur (40 mld Sk). Ako však uchrániť ich účinnosť a efektívnosť, keď Slovensko nemá vyvinutý systém hodnotenia efektivity vynaložených financií na výskum a vývoj ani systém sankcií na postihnutie tzv. „šuflíkových výskumov“.

Takýto systém požaduje EK a uplatňujú ho aj medzinárodné organizácie (OECD). Existuje napríklad aj v susednej Českej republike, ktorá nemilosrdne udelí trojročný dištanc výskumníkovi, ktorý uviedol nepravdivé informácie o realizovanom projekte a zneužil tým finančné prostriedky.

Na konferencii ITAPA Afternoon o inováciách tiež zaznelo upozornenie, že vládou pred týždňom schválený „Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015“ má príliš veľa priorít. To znižuje jeho akcieschopnosť a rozdrobuje finančné prostriedky, ktoré by sa mali sústrediť na dosiahnutie špičkových výsledkov v tých oblastiach, kde môže mať Slovensko šancu na úspech v medzinárodnom porovnaní.