Jednojazyčná EÚ by bola „katastrofou“

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. september) komisárka Androulla Vassiliou uviedla: „V tento deň oslavujeme všetky jazyky, ktorými sa v rámci Európskej únie hovorí,, či už ide o národné, regionálne jazyky, jazyky minorít alebo jazyky, ktorými hovoria imigranti“.

„Ľudia sa ma občas pýtajú, či majú jazyky v dobe globalizácie ešte nejaký význam,“ uviedla Androulla Vassiliou, zodpovedná za portfólio vzdelávania, kultúry, viacjazyčnosti a mládeže. „Moja odpoveď je jednoduchá: dňom, keď sa v Európe prestane hovoriť všetkými z jej mnohých jazykov, skončí existencia Európy ako myšlienky, projektu.“

Komisárka ale trvá na tom, že imigranti by mal rešpektovať jazykové povinnosti v krajinách, v ktorých sa usadia.

Na otázku EurActivu, či by sa k občanom EÚ s cudzími koreňmi malo pristupovať vo volebných kampaniach v jazyku ich pôvodu, reagovala: „Ak chceme integrovať rôzne komunity v hostiteľskej krajine, musia sa naučiť jej oficiálne jazyky.“

„Mali by sme rozlišovať medzi uľahčením a povzbudením a učením sa jazykov imigrantov,“ dodala.

Vzájomné dopĺňanie

V Belgicku je viacjazyčnosť horúcou témou. Jednak preto, že je sídlom európskych inštitúcií, ktorá má 23 oficiálnych pracovných jazykov, jednak kvôli lingvistickému rozdeleniu regiónov. Časť Belgicka hovorí francúzsky, iné zase valónsky, flámsky či nemecky.

Jazykovú debatu tento týždeň navyše rozvírilo to, keď v kampani pred blížiacimi sa voľbami do miestnych orgánov päť mladých kandidátov strany Humanistické demokratické centrum (CDH) použilo len turečtinu.

Jednojazyčnosť je však proti pravidlám samotnej strany. CDH, ktorá je partnerom Európskej ľudovej strany, zdôrazňuje, že „malá veta“ v turečtine sa v ich kampani objaviť môže, ale hlavný obsah kampane by mal byť vo francúzštine alebo flámštine.

„Používanie ďalšieho jazyka je povolené len vtedy, ako je doplnkom prekladu celej alebo čiastočnej komunikácie vo francúzštine alebo flámštine,“ uviedla strana.

Iní kandidáti zase vedú svoje kampane v poľštine.

„V tomto konkrétnom prípade volieb si myslím, že Belgicko má viac ako jeden oficiálny jazyk, takže je pre imigrantov veľmi dôležité, aby sa naučili oficiálne jazyky tejto krajiny,“ vysvetlila Vassiliou pre médiá.

Lingua franca

Podľa komisárky je dominancia angličtiny medzi jazykmi v Európe „životným faktom“, preto si ju aj mladí vyberajú pre výučbu.

„Angličtina je lingua franca, ale myslím, že prínosy učenia a hovorenia inými jazykmi sú ohromné. Poskytuje to lepšie príležitosti pre vzájomné poznávanie,“ uviedla komisárka Vassiliou,

Europoslanec Miguel Angel Martínez (Socialisti a demokrati) nedávno prostredníctvom chatu odpovedal na viaceré otázky týkajúce sa viacjazyčnosti, vrátane toho, či by sa angličtina mala stať európskou lingua franca. „Urobil by som všetko, čo je v mojich silách, aby som zabránil niečomu, čo považujem za katastrofu,“ odpovedal podpredseda EP zodpovedný za viacjazyčnosť.

„Nie som zástancom toho, aby sme mali iba jeden oficiálny jazyk, a to z veľmi jednoduchého dôvodu. Nie všetci naši občania ovládajú jeden spoločný jazyk,“ prehlásil Martínez.

Pripomenul tiež výhody učenia sa jazykov, najmä pre mladých ľudí: „Bude pre nich jednoduchšie presťahovať sa na rôzne miesta, kde budú môcť uplatniť svoje profesné skúsenosti a znalosti.“

V súčasnosti investuje EÚ ročne približne 1 miliardu eur do iniciatív na podporu rozvoja jazykových zručností a ďalších schopností, ako je napríklad iniciatíva Erasmus, ktorá umožňuje vysokoškolským študentom, aby prostredníctvom pracovnej stáže strávili časť štúdia alebo odbornej prípravy v zahraničí.

V súčasnosti inštitúcie EÚ diskutujú o podobe nového zastrešujúceho programu EÚ pre vzdelávanie, ktorý by sa mohol volať „YES“. (EurActiv, 25.9.2012)