Karlova cena mládeže ide do Maďarska

Študenti bez hraníc je názov podujatia Nadácie Františka II. Rákocziho, ktoré sa každoročne koná v Maďarsku za účasti viac ako 130 študentov maďarskej národodnosti žijúcich na Slovensku, Rumunsku, Ukrajine a v Srbsku. Študenti na ňom diskutujú o štúdiu v Európe a o maďarských kultúrnych tradíciách.

Karlova cena mládeže je ocenením, ktoré európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene udeľuje po prvýkrát tento rok. Oceňuje ňou študentské projekty, ktoré majú európsky rozmer a ktoré podporujú európsku identitu, integráciu a vzájomné porozumenie.

Na slávnostnom vyhlásení víťazov v Aachene sa okrem predsedu Európskeho parlamentu Hansa-Gerta Pötteringa a lídra frakcie socialistov v EP Martina Schulza zúčastnil aj predseda Nadácie medzinárodnej Karlovej ceny André Leysen.

„Som rád, že tu vidím všetkých týchto mladých ľudí zo všetkých kútov Európy ako predstavujú svoje nápady a projekty plné európskej spolupatričnosti. Fakt, že prišlo viac ako 400 projektov svedčí o tom, že plameň myšlienky Európskej únie stále tlie,“ povedal  na pôde univerzity v nemeckom Aachene predseda EP Hans-Gert Pöttering.

Víťazi súťaže dostali finančnú odmenu vo výške 5000 eur, za druhé miesto bola odovzdaná suma 3000 a za tretie 2000 eur. Víťazom národného kola na Slovensku bol projekt „Tam a tu“ („There and Here“). Ide o projekt mládežníckej tlačovej internetovej agentúry Slovak Youth Press Agency, ktorý chce pritiahnuť pozornosť mladej generácie k aktuálnym európskym témam. Vybrala ho národná porota.

Popri študentských oceneniach bola 1. mája odovzdaná aj medzinárodná Karlova cena, ktorej laureátkou sa stala nemecká knacelárka Angela Merkel za jej príspevok k európskemu zjednoteniu.


Článok bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu.