Každý iný, všetci rovní

Celoslovenského finále súťaže študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť trvalo od 24. do 26. marca. Zo 4 tisíc študentov do finále Olympiády ľudských práv postúpilo 61 najlepších. Tento rok mala súťaž podtitul "Každý iný, všetci rovní".

Súčasťou olympiády bola argumentácia esejí, ktoré písali na témy:

  • Pred 20 rokmi ľudia voliť slobodne nemohli, teraz môžu, aj do Európskeho parlamentu, ale budú?
  • Chudoba cti netratí? (ľudová múdrosť v kontexte ľudských práv)
  • Futbal – šport alebo priestor pre manifestáciu nacionalizmu a násilia?
  • Čo znamená November 1989 pre ľudské práva

Okrem toho riešili prípadové štúdie a navrhovať možné východiská problémov týkajúcich sa porušovania ľudských práv na. Ich počínanie hodnotila odborná porota zložená z vysokoškolských pedagógov a predstaviteľov tretieho sektora. Odborným garantom projektu sú Prof. PhDr.  Miroslav Kusý PhD. a jedným z členov poroty bol profesor Rumen Valchev z katedry UNESCO v bulharskej Sofii.

Počas súťaže sa diskutovalo na tému Ľudské práva a Olympijské hry v Číne, odznela prezentácia o cene Andreja Sacharova za slobodu myslenia, ktorú udeľuje Európsky parlament.

Záštitu nad podujatím, ktoré spoluorganizovali Informačná kancelária Európskeho parlamentu, nadácia Friedrich Ebert Stiftung, Informačná kancelária Rady Európy a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva prebral podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.

Celkovou víťazkou stála Olympiády ľudských práv sa v Litovskom Jáne stala
Jana Hrčková. Víťazi získajú možnosť absolvovať  študijné pobyty v nemeckom Frankfurte nad Mohanom a účasť na medzinárodnej konferencii v bulharskom meste Primorsko.


Článok bol pripravená v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.