Komisia chce skoncovať s „vedeckým labyrintom“

„Našich medzinárodných partnerov láka Európa ako model regionálnej integrácie, ale ak chcú [s EÚ] nadviazať spoluprácu, musia čeliť mnohým vládnym úradníkom a mnohým vedeckým prioritám,“ povedal 24.9. Janez Potočnik, komisár zodpovedný za vedu a výskum, pri predstavovaní návrhu na vytvorenie strategického rámca pre medzinárodnú vedeckú spoluprácu.

Európska 27-ka potrebuje podľa komisára spojiť svoje sily a „transformovať Európsky vedecký labyrint do Európskej výskumnej oblasti [ERA], ktorá bude otvorená svetu a priláka najlepšie mozgy a prispeje k odpovedaniu na globálne výzvy.“

Neexistencia spoločnej stratégie na európskej úrovni „vedie k duplikovaniu úsilia a k častému plytvaniu zdrojmi,“ dodal Potočnik.

Všeobecným cieľom návrhu je povzbudenie európskych krajín, aby spolupracovali s Komisiou pri identifikovaní a stanovení spoločných cieľov pre vedeckú spoluprácu s partnermi spomedzi nečlenských krajín EÚ. Brusel zdôrazňuje, že kľúčovými partnermi by sa mali stať tie krajiny, ktoré majú predpokladať prinášať „jasnú pridanú hodnotu pre Európu v odpovedaní na globálne výzvy.“ Súčasne by takáto forma partnerstva mala pomáhať dosahovať politické ciele Spoločenstva a viesť ku globálnemu udržateľnému rozvoju.

Navrhovaný strategický rámec kladie dôraz na potrebu posilňovania spolupráce s tretími krajinami najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Práve IKT sú sektorom, ktorý je v Európe pomerne rozvinutý a EÚ je už dnes jedným z dominantných svetových dodávateľom technologických riešení v tejto oblasti.

Ak má byť EÚ lídrom v oblasti výskumu a vývoja IKT, „musíme nájsť najefektívnejší spôsob spolupráce v rámci EÚ, aby sme premenili svoju vôľu spolupracovať s partnermi po celom svete na skutky a súčasne dosiahli svoje priority,“ doplnila Viviane Reding, komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá.

Informačné a komunikačné technológie sú poslednou z piatich iniciatív Komisie v oblasti výskumu a vývoja na podporu vytvárania reálneho spoločného trhu s vedou. Cieľom Bruselu je umožniť tzv. „piatu slobodu,“ teda odstrániť bariéry pre voľný pohyb poznatkov.