Komisia odsúhlasila dovoz potravín z klonovaných zvierat

zdroj: TASR/AP

Podľa návrhu bude zároveň dovolené importovať genetický materiál z týchto klonov- teda spermie a embryá- aby nimi mohli byť oplodnené zvieratá v Európe. Očakáva sa, že tieto plány si vyslúžia nesúhlas zo strany Európskeho parlamentu, ktorý len nedávno zakázal výrobky z mäsa a mlieka klonovaných zvierat.

Návrh Komisie tiež obsahuje dočasný päťročný zákaz klonovania za účelom produkcie potravín, ktorý zdôvodňuje bezpečnostným zdravotným rizikom. Podľa dostupných štúdií totiž klonované zvieratá hynú skôr a majú viac postihnutí ako zvieratá, ktoré sa narodili prirodzeným spôsobom. Navyše, tie zvieratá, ktoré prežijú zvyknú byť pri narodení oveľa väčšie, čo vedci popisujú ako Syndróm veľkých potomkov (LOS). Klony s týmto ochorením majú abnormálne veľké orgány, čo môže viesť k roztiahnutým šľachám, respiračným problémom, chorobám srdca a problémom s obličkami.

Hoci teda dovoz žijúcich klonov alebo potravín pochádzajúcich priamo od týchto zvierat bude predmetom dočasného päťročného zákazu, Komisia povedala, že zákaz importu potravín z ich mláďať alebo genetického materiálu nie je nevyhnutné a zbytočne by to obmedzilo svetový obchod.  Po piatich rokoch Komisia plánuje svoj postoj opäť prehodnotiť.

Žiadne označenie pre mäso a mlieko

Komisia navrhuje, ale sa vytvoril „systém stopovania“ importovaných spermií a embryí klonov v snahe nestratiť prehľad o tom, ktoré zvieratá vzišli z takýchto reprodukčných metód. Ohľadne importovaných potravín z mláďat klonov však Komisia neplánuje zaviesť žiadne špeciálne značenie ani ich nijako zvlášť sledovať. EK totiž trvá na tom, že klonovaný organizmus je presnou kópiou a tvrdí, že klonovanie „je tiež nevyhnutne to, čo matka Príroda robí prirodzene s dvojičkami.“

Komerčné využitie

Podľa predstaviteľa Komisie Ruia Cavaleira spočíva čaro komerčného využitia klonovaných zvierat v tom, že je ľahké a rýchle naklonovať práve to zviera, ktoré sa ukázalo byť veľmi produktívnym alebo odolným voči ťažkým prírodným podmienkam a chorobám. Klonovanie by sa preto podľa neho mohlo využívať aj pri reprodukcií koňov- šampiónov. Cavaleiro však dodal, že „priemysel EÚ v súčasnosti nemá o túto technológiu veľký záujem“.

Nové smernice

Komisia dúfa, že vďaka jej návrhu sa podarí prelomiť súčasnú patovú situáciu pri vytváraní smernice o „zvláštnych potravinách“, ktorá vznikla tým, že sa do nej zahrnulo aj klonovanie v EÚ. Komisie plánuje regulovať predaj potravín z klonovaných zvierat podľa navrhovanej smernice, ale Parlament túto inštitúciu požiadal, aby predložila oddelený legislatívny návrh, ktorý zakazuje potraviny ako z klonovaných zvierat, tak aj ich potomkov. Europoslanci zároveň žiadajú moratórium na predaj všetkých potravín vyrobených z klonovaných zvierat. Tento postoj Parlament zastáva už od roku 2008, kedy po prvý raz schválil smernicu v tomto ohľade.

V snahe vyriešiť túto záležitosť sa v pondelok (18. októbra) uskutočnilo neformálne stretnutie Komisie, Parlamentu a členských štátov EÚ na Rade ministrov.

Postoje

Taliansky europoslanec Gianni Pittella dočasný zákaz privítal, ale podčiarkol, že „v našich pozíciach existujú stále kritické rozdiely, najmä s ohľadom na požiadavku Parlamentu zakázať nielen predaj potravín zo samotných klonov, ale aj z ich mláďať a ďalších potomkov“.

Rumunská poslankyňa EP Daciana Sârbu podčiarkla, že „európski spotrebitelia majú právo vedieť, čo jedia a právo voľby. Pokiaľ nebude možné zaistiť toto právo a neexistuje dôveryhodný vedecký dôkaz, že tieto technológie nepredstavujú žiadne zdravotné riziko pre ľudí ani pre zvieratá, úplny zákaz potravín z klonovanýh zvierat a ich mláďat je jediným prijateľným návrhom.“

Holandská europoslankyňa Kartika Liotard dodala, že „povoliť obchodovanie s potravinovými výrobkami z mláďat klonov by znamenalo prižmúriť oči pred otázkou slušného života pre zvieratá a etickými otázkami spojenými s klonovaním“.

V roku 2008 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) nenašiel žiaden dôkaz o tom, že by potravinové výrobky z klonovaného dobytka, prasiat alebo ich mláďat predstavovali zdravotné riziko. Vedci však podčiarkli, že stále neexistuje dostatok vedeckých dôkazov na túto tému.

Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE) sa tiež vyslovila proti klonovaniu zvierat pre potravinárske účely. Tvrdila, že „vzhľadom na súčasnú úroveň utrpenia a zdravotných problémov náhradných matiek a zvieracích klonov nemá EGE žiadne pochybnosti v otázke, či je klonovanie zvierat kvôli potravinám eticky prijateľné.“

Ďalšie kroky

2010: Správa Komisie o klonovaní zvierat pre potravinárske účely bude predložená do Parlamentu a Rady

2011: Komisia zverejní legislatívne návrhy, vrátane nových pravidiel, ktoré budú musieť následne schváliť ešte ministri EÚ a Európsky parlament