Komisia: Platy a podmienky učiteľov musia byť prioritou

Modrá stužka - symbol nespokojnosti učiteľov v SR (TASR)

V členských štátoch EÚ je zamestnaných 6 miliónov učiteľov. Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov (5. október) zverejnila sieť Európskej komisie Eurydice kompletné výsledky porovnania platov učiteľov vo verejnom sektore a riaditeľov škôl v 31 európskych krajinách. Údaje vychádzajúce zo školského roka 2009/2010 sa vzťahujú na platy v inštitúciách predškolského až vyššieho stredného vzdelávania.

Ak vezmeme do úvahy úroveň platov a príplatkov, z dostupných údajov vyplýva, že najlepšie platení učitelia v Európskej únii sú v Luxembursku, Dánsku a Rakúsku. Najhoršie zarábajú učitelia v Bulharsku a Rumunsku. (EurActiv, 10.08.2011)

Komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou pri dnešnej príležitosti uviedla: „Úprimne obdivujem našich učiteľov, ktorí tak podstatne prispievajú k životu detí a našej spoločnosti. Učitelia pestujú naše budúce talenty a sú aj stredobodom úsilia Komisie pomôcť členským štátom zvýšiť kvalitu ich vzdelávacích a školiacich systémov. Musíme povzbudzovať najlepších absolventov, aby sa rozhodli pre učiteľské povolanie a aby v ňom aj vytrvali. Platy a pracovné podmienky musia byť prioritou, ak chceme pritiahnuť a udržať si tých najlepších učiteľov.“

Príplatky zvyšujú skutočné platy

Zo správy vyplýva, že na začiatku kariéry sú hrubé základné platy učiteľov nižšie ako národný HDP na obyvateľa vo všetkých krajinách okrem Nemecka, Španielska a Portugalska. Len v troch krajinách (Cyprus, Portugalsko a Rumunsko) môžu učitelia v priebehu svojej kariéry dosiahnuť dvojnásobok základného platu. Ale aj v týchto krajinách trvá postup do najvyššej platovej triedy viac ako 20 rokov.

Vo väčšine európskych krajín sú k základnému platu navyše dostupné rôzne príplatky, ale iba v polovici štátov sa priznávajú osobitné príplatky za ďalšiu odbornú kvalifikáciu a výnimočnú kvalitu výučby.

Skutočné platy učiteľov vrátane príplatkov sa v mnohých krajinách približujú k najvyššej skupine príjmov. Dôvodom je starnúca populácia učiteľov a príplatky, ktoré mnohí učitelia dostávajú. Ročné čisté príjmy učiteľov v Dánsku (61 804 EUR), Grécku (22 817 EUR), Fínsku (44 775 EUR) a Anglicku (35 580 EUR) sú práve kvôli týmto príplatkom priemerne vyššie ako v najvyššej skupine príjmov.

Vo všeobecnosti si v roku 2009 učitelia v Európe kúpnu silu zachovali a v roku 2010 ovplyvnila hospodárska kríza ich platy len v niekoľkých krajinách (v Írsku, Grécku, Španielsku, Lotyšsku a Rumunsku). V tom istom období stúpli platy učiteľom v Holandsku a Poľsku. Viacero úsporných opatrení, ktoré boli prijaté nedávno, resp. ktoré sa majú zaviesť v blízkej budúcnosti, môže v mnohých krajinách ovplyvniť učiteľské platy a celkové výdavky na vzdelávanie.

Vývoj zákonom daných platov medzi rokmi 2008/09 a 2009/10 (Eurydice)