Komisia preskúma Európsku výskumnú radu

Janez Potočnik, komisár pre vedu a výskum, sa stretol s európskymi a americkými expertmi, ktorých Európska komisia menuje za členov expertnej skupiny na vysokej úrovni, ktorá by mala preskúmať prácu a výsledky Európskej výskumnej rady (ERC) a navrhnúť jej prípadné zmeny.

Experti budú skúmať pokrok, ktorý ERC dosiahla od svojho založenia v roku 2007. Ich úlohou bude aj formulovať odporúčania o jej budúcom smerovaní. Z verejných štatistických údajov je známe, že od svojho založenia ERC posúdila približne 11 tis. žiadostí o grant, pričom 575 úspešných uchádzačov podporila celkovou sumou 850 mil. eur.

Panel expertov by sa mal stretávať v období od februára do júla tohto roka, pričom závery svojej práce by mal predstaviť na konci leta. Európska komisia by k nim mala zaujať stanovisko v priebehu jesene. Komisár Potočnik však už teraz verí, že preskúmanie ERC bude dôležitým krokom pre jej ďalší rozvoj.

„S potešením to zverujem významnej skupine a ďakujem im za ich príspevok k tejto dôležitej práci. Komisia chce absolútne nezávislé preskúmanie, teda vyčerpávajúcu a odbornú analýzu ERC,“ povedal komisár. Doplnil, že všetci členovia skupiny sú menovaní z radov vysoko postavených predstaviteľov vlád, výskumných inštitútov a z radov prestížnych európskych akademikov. Potočnik sa rozhodol pre nasledovné personálne obsadenie:

  • Vaira Vike-Freiberga – predsedníčka skupiny – niekdajšia lotyšská prezidentka a profesorka psychológie na University of Montreal, v súčasnosti je podpredsedníčkou skupiny pre reflexiu o budúcnosti EÚ,
  • Lord David Sainsbury – podpredseda skupiny – niekdajší štátny tajomník britského Ministerstva pre obchod a priemysel, kde zodpovedal za oblasť vedy a inovácií, v súčasnosti predseda Nadácie Gatsby Charitable,
  • Yves Mény –  spravodajca – prezident Európskeho univerzitného inštitútu,
  • Fiorella Kostoris Padoa Schioppa – profesorka hospodártva na rímskej univerzite La Sapienza, niekdajšia prezidentka talianskeho Inštitútu pre štúdie a hospodárske analýzy (ISAE),
  • Lars-Hendrik Röller – predseda Európskej školy manažmentu a technológie v Berlíne a profesor ekonómie na Humboldtovej univerzite v Berlíne,
  • Elias Zerhouni, niekdajší riaditeľ Národného inštitútu zdravia (USA) a niekdajší prodekan Univerzity Medicíny Johna Hopkinsa v Baltimore (USA).