Komunikácia kultúr v „globálnej dedine“

Zástupcovia z 30 krajín Európy a Severnej Ameriky prezentujú dnes poobede svoju kultúru tradičným jedlom, nápojmi, ale aj spevom či tancom. Organizátori pripravili pre návštevníkov Global Village vedomostnú súťaž o prezentovaných krajinách.

Podujatie je organizované v rámci medzinárodnej konferencie Európsky kongres 2008 (EuroCo 2008) – vzdelávacej konferencie organizácie AIESEC v regiónoch západnej Európy a Severnej Ameriky a strednej a východnej Európy. „Tento rok sa EuroCo bude po prvýkrát konať na Slovensku. Pre AIESEC na Slovensku je to o to výnimočnejšie, že AIESEC globálne práve tento rok oslavuje 60. výročie svojho založenia.“ hovorí hlavná organizátorka podujatia Miroslava Bauková, študentka Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

Okrem Global Village budú konferenciu sprevádzať aj ďalšie podujatia – Slovak Evening, či Official Dinner.

Organizácia AIESEC je so svojou sieťou vo vyše 100 krajinách najväčšou študentskou organizáciou na svete. Združuje aktívnych mladých ľudí, ktorým záleží na vzdelaní a ktorí sa zaujímajú o globálne problémy. Umožňujeme študentom a čerstvým absolventom nájsť a rozvíjať svoj potenciál, ktorý neskôr využijú na pozitívny vplyv na spoločnosť. Tento rok slávi AIESEC svoje 60-te výročie.