Konferencia „HORIZON 2020 CONNECTIONS“ predstaví program EÚ na podporu vedy

Zdroj: Európska komisia

V dňoch 21. a 22. januára 2014 sa v Bratislave v hoteli Saffron uskutoční konferencia  spojená s „Matchmaking“  podujatím pod názvom „Horizon 2020 Connections“.

Organizátormi výkopového podujatia nového rozpočtového obdobia sú Slovenská organizácia pre výskumné a  vývojové aktivity, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Technologickým centrom AV ČR a BIC Bratislava.

Hostia utorkovej konferencie, medzi ktorými budú aj eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn, minister školstva SR Dušan Čaplovič  a nový generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra (JRC) pri Európskej komisii, Vladimír Šucha, predstavia praktické aspekty nového podporného programu.  

Tematické panely predstavia koncept podpory excelentnej vedy, úlohu súkromného sektora v novom programe a hlavné spoločenské výzvy, na ktoré majú výsledky európskej vedy a výskumu primárne odpovedať.

Program Horizont 2020 pomôže výnimočným európskym výskumným projektom vo všetkých štádiách, od základného výskumu, až po uvedenie nového produktu alebo služby na trh.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn pri zverejnení prvých výziev programu Horizont 2020 uviedla: „Nadišiel čas pustiť sa do práce. Financovanie programu Horizont 2020 je životne dôležité pre budúcnosť výskumu a inovácií v Európe. Prispeje k rastu, tvorbe pracovných miest a vyššej kvalite života. Program Horizont 2020 sme navrhli tak, aby prinášal výsledky, pričom sme výrazne znížili administratívne zaťaženie tak, aby bola účasť na tomto programe jednoduchšia. Vyzývam teda výskumných pracovníkov, univerzity, podniky vrátane MSP a ďalšie subjekty, aby sa do programu zapojili.“

Širšie pokrytie programom

Horizont 2020 počíta s viacerými nástrojmi a zmenami oproti minulosti, ktoré majú zabezpečiť širšiu účasť na jeho výzvach. Slovensko je jednou z krajín, ktorá má v tomto smere tiež rezervy. Konferencia preto predstaví podporné štruktúry a zjednodušenia, s ktorými môžu organizácie, univerzity a súkromný sektor v novom programovom období počítať.

V 7. Rámcovom programe, predchodcovi Horizont 2020 si 450 slovenských účastníkov prerozdelilo viac ako 68 miliónov eur. Najčastejšie išlo o spoluprácu s partermi v Nemecku, Veľkej  Británii, či v Taliansku. Väčšina podporeného výskumu sa sústredila v Bratislave. Miera úspešnosti žiadateľov oproti podaným projektom bola na Slovensku 18 %, čo bolo pod európskym priemerom.

Vedecká „zoznamka“

Matchmaking podujatie, ktoré sa bude konať v stredu 22. januára, umožní organizáciám, malým a stredným podnikom a pracovníkom v oblasti výskumu, vývoja a inovácií nájsť si partnerov na vytvorenie projektových konzorcií na základe vopred zadaných profilov.

Horizon 2020 Connections Matchmaking nadviaže na podobné podujatie z roku 2012, kedy sa pre spoluprácu v 7. Rámcovom programe stretlo 270 výskumníkov zo 160 organizácií a 14 krajín.

Konferencia ako celok má ambíciu zásadne prispieť k zvyšovaniu povedomia a programe Horizont 2020 vo vedeckej komunite a spojiť záujemcov o granty s relevantnými partnermi a odborníkmi schopnými poradiť s projektovými zámermi.