Konferencia o informatizácii vzdelávania

Krátka správa

V hlavnom meste Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Londýna sa tento týždeň uskutoční medzinárodná konferencia zameraná na nanajvýš aktuálnu tému: ide o využívanie informačno – komunikačných technológií (IKT) vo vzdelávaní. V rámci svojej pracovnej návštevy vo Veľkej Británii sa na tejto konferencii zúčastní aj sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Ten odlieta do Londýna dnes a vrátiť sa má 11. januára (vo štvrtok). Očakáva sa, že J. Mikolaj sa na konferencii zapojí do diskusie o využívaní IKT vo vzdelávaní, na ktorej sa zúčastní aj celý rad zahraničných odborníkov.

Ako informovala Katarína Hamerlová z odboru masmediálnej politiky slovenského ministerstva školstva, pobyt v Londýne využije minister Mikolaj aj na bilaterálne rokovania. V prvom rade sa stretne s ministrom školstva a zručností V. Británie Alanom Johnsonom. Už názov ministerstva prezrádza, že v Británii ponímajú problematiku vzdelávania v celej jej šírke, pričom štát vstupuje aktívne nielen do formálneho školstva, ale aj do ďalších aktivít a oblastí, ktoré zvyšujú kvalifikáciu obyvateľov. Veľká Británia považuje v súčasnosti vzdelávanie v zmysle zvýšenia kvalifikácie a získania nových zručností a vedomostí za jednu z absolútnych priorít, čo vyjadruje jednak názov ministerstva, jednak silná pozícia ministra, do ktorej bol menovaný človek s dlhoročnou politickou praxou na najvyšších miestach.

Minister školstva Ján Mikolaj sa v Lodnýne okrem A. Johnsona stretne aj so štátnym tajomníkom ministerstva so zodpovednosťou za celoživotné a ďalšie vzdelávanie a vysoké školstvo Billom Rammellom.