Krajiny EÚ majú skvalitniť svoje vysokoškolské vzdelávanie

Hoci je vysokoškolské vzdelávanie (VŠ) kľúčové pre rozvíjanie znalostí a zručností, ktoré Európa potrebuje, aby bola konkurencieschopná v celosvetovej ekonomike, členské štáty do modernizácie VŠ systémov dostatočné neinvestujú.

Európska komisia v utorok (18.9.) zriadila novú skupinu na vysokej úrovni, ktorá sa zameria na vysokú kvalitu výučby a modernizáciu v rámci komplexnej trojročnej revízie vysokoškolského sektora v celej Európskej únii.

„Každý z nás si pamätá na učiteľov, ktorí nás inšpirovali alebo motivovali. S pomocou skupiny na vysokej úrovni chcem zabezpečiť, aby každý študent, bez ohľadu na to, kde v Európe žije alebo študuje, mal prospech z vysoko kvalitnej výučby. To je predpokladom inovácie, pracovných miest a rastu, uviedla eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou.

Dodala, že vysokokvalitná výučba je tiež „základnou požiadavkou pri hľadaní a podpore udržateľných východísk zo súčasnej krízy.“

Skupina, ktorej predsedá bývalá írska prezidentka Mary McAleese, sa tento rok zameria na spôsoby, akými možno najlepšie dosiahnuť vysokú kvalitu vo výučbe. Riešenia bude konzultovať s odborníkmi v oblasti VŠ vzdelávania, predstaviteľmi štátnej správy a podnikov, ako aj so študentmi a s pedagógmi. Nasledujúci rok prebehne diskusia o tom, ako výučbu prispôsobiť digitálnemu veku.

Skupina stanoví najlepšie postupy a kreatívne riešenia a vypracuje odporúčania pre tvorcov politiky na úrovni jednotlivých členských štátov i na európskej úrovni, pre univerzity a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Prvú správu zverejní už budúci rok.

Mary McAleese upozornila na to, že súčasná hospodárska kríza postihla predovšetkým mladú generáciu. Nezamestnanosť vo vekovej skupine do 25 rokov dosiahla v máji 2012 v celej EÚ úroveň 22,7 % a v eurozóne 22,6 %. Najnižšia bola v Nemecku (7,9 %), Rakúsku (8,3 %) a Holandsku (9,2 %), naopak najvyššiu zaznamenali Grécko a Španielsko (zhodne 52,1 %).

„Naša skupina preskúma možnosti, ako podporiť vysoko kvalitnú výučbu na našich univerzitách, aby sa mladým ľuďom poskytlo najlepšie vzdelanie a najlepšie možné pracovné vyhliadky,“ poznamenala McAleese.

Zriadenie tejto skupiny je súčasťou širšej európskej stratégie zameranej na modernizáciu VŠ. V rámci Bolonského procesu sa už študentom uľahčili možnosti štúdia v zahraničí a vzájomné uznávanie kvalifikácií v celej Európe.

V roku 2013 budú prvýkrát známe výsledky európskeho viacrozmerného systému hodnotenia univerzít a ich porovnávania. Na jeho základe bude možné sledovať vývoj univerzít v rôznych oblastiach, ako je kvalita výučby a štúdia, výskum, prenos znalostí, medzinárodné informačné stratégie i úloha univerzít v regionálnom rozvoji.