Liek za každú cenu?

Zdroj: Colná správa SR

Falošný liek je preparát, ktorý vôbec neobsahuje účinnú látku deklarovanú na obale, alebo obsahuje nesprávne množstvo, prípadne môže ísť o liek, ktorý je prebalený do obalu iného, často drahšieho lieku. Predmetom falšovania sú čoraz viac aj zdravotnícke pomôcky, upozorňuje Darina Sedláková z kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku.

Čo poháňa biznis?

Faktormi, ktoré podporujú nelegálny biznis tohto druhu je niekoľko: od vysokých cien, nedostatku liekov, klamlivých kampaní sľubujúce zázračné účinky až po slabé regulačné prostredie a reťazenie subjektov na ceste lieku k spotrebiteľovi. Falošný liek nemusí byť len cielene vyrobený za účelom podvodného predaja, ale môže sa takým stať aj pri zlej výrobnej praxi alebo zlom skladovaní.

Na trhoch v rozvojových krajinách sa najviac umiestňujú falošné antibiotiká a lieky proti ochoreniam ako je napríklad malária. V rozvinutom svete sú to skôr analgetiká (lieky proti bolesti), antihistaminiká (lieky proti alergii), anabolické stereoidy a iné preparáty „módneho charakteru“.

Možných následkov užívania je celá škála, v najhoršom prípade smrť. Patrí medzi ne ale aj vyvolanie alergie na regulérne lieky.

Krajiny by podľa Svetovej zdravotníckej organizácie mali okrem jednoznačnej legislatívy dbať na to, aby bola čo najlepšia dostupnosť liekov štandardnými kanálmi.

S internetom opatrne

„Okrem výrobcu, distribútora a lekárni prípadne nemocnice nemá nikto čo s liekmi nakladať. Ak niekto iný drží liek, robí to nelegálne“, hovorí člen prezídia slovenskej lekárnickej komory Peter Stanko. S internetom zaznamenal obchod s falošnými liekmi rozmach. Internetové webshopy môžu prevádzkovať len kamenné certifikované lekárne, ktoré tam samozrejme nesmú  predávať lieky naviazané na lekársky predpis.

Silvia Plačková z Národného toxikologického informačného centra upozorňuje, že 44 % prípadov intoxikácie, ktoré sú konzultované na ich bezplatnej infolinke sú spôsobené liekmi. Zraniteľné sú najmä deti, ktoré môžu lieky omylom skonzumovať. Ak ide o lieky pochybného pôvodu už jedna tableta môže dieťaťu fatálne poškodiť zdravie. Plačková si spomína na prípad, kedy po požití prípravku na bradavice, ktoré matka kúpila na internete, utrpelo dieťa ťažkú poruchu vedomia (apalický sydróm).

Podľa odhadov je falošných až 50-90 % liekov z internetového zdroja bez fyzickej adresy predajcu. Globálne ide o čierny trh v hodnote 60 mld. dolárov. z toho 10,5 miliardy pripadá na Európu.

Z prieskumu medzi slovenskou internetovou verejnosťou vyplýva, že až 84 % respondentov vie, že je možné lieky kúpiť na internete, hovorí Governmental Affairs Director spoločnosti Pfizer Pavol Adamkov. Kúpu liekov na predpis na internete neodmieta až 60 % opýtaných.

Priemysel podľa Adamkova aktívne posilňuje vzťahy s verejnou správou a ďalšími aktérmi. Intenzívnejšiu komunikáciu problému podporili Svetová zdravotnícka organizácia, Sekcia colná Finančného riaditeľstva SR, Slovenská lekárnická komora, Národné toxikologické centrum a Úrad priemyselného vlastníctva. Partnerom kampane je spoločnosť Pfizer.

Hlavnou snahou je zvýšiť povedomie o rizikách a sústrediť sa pri tom na internet. Pomôckou v šírení osvety je webstránka falosnelieky.sk. Okrem vyčerpávajúcich informácií o hrozbe, ktoré takéto lieky predstavujú  sa môžu návštevníci poradiť s odborníkom Petrom Stankom a naučiť sa rozoznávať podozrivé lieky.

Niektoré falošné lieky sa finalizujú aj na Slovensku kam sa prepašujú jednotlivé zložky, upozorňuje h vedúca komunikačného oddelenia Finančného riaditeľstva SR Miroslava Slemenská. Častejšie k nám ale prúdia hotové produkty. V minulom roku colníci v Slovenskej republike zaistili 131 909 kusov tabliet a skoro 2,5 kilogramu práškových foriem farmaceutických prípravkov (Viac v článku Nelegálne lieky zachytávajú aj na Slovensku). Psovodi colnej správy majú na účel odhaľovania liekov špeciálne trénované psy.

Ako to zvládajú si môžete pozrieť v krátkom videu.