EÚ spolufinancuje európske filmy

Veľká časť európskej kinematografie vzniká vďaka prostriedkom EÚ.

Pozadie:

MEDIA je komunitárny program EÚ zemeraný na podporu audiovizuálneho priemyslu. Pomáha rozvíjať sa a priamo podporuje európsky filmový priemysel už 16 rokov.

Program MEDIA má od 1. januára 2007 31 členov (EÚ- 27, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko). Čoskoro sa k nemu zaradí aj Švajčiarsko.

Prostredníctvom programov MEDIA I, II, Plus a Training sa podporil rozvoj a distribúcia tisícok filmov, aktivity odbornej prípravy, festivaly a propagačné projekty na celom kontinente. V rámci samotných programov MEDIA Plus a MEDIA Training (2001-2006) sa na 8000 projektov vynaložilo viac ako 500 mil. eur.

Európska komisia každý rok financuje 300 nových európskych filmových projektov a polovica európskych filmov premietaných v kinách sa premieta s podporou Komisie.

Otázky:

V rámci nového programu Európskej únie MEDIA 2007 sa počas nadchádzajúcich siedmich rokov vynaloží na európsky filmový priemysel 755 miliónov eur. Takmer 65 % prostriedkov z celkového rozpočtu sa použije na podporu šírenia európskych diel do iných krajín Európy a sveta. Program Media 2007 zabezpečuje ľahší prístup k finančným prostriedkom, najmä pre MSP, a podporuje širšie využívanie digitálnych technológií, čím sa európsky audiovizuálny sektor stáva konkurencieschopnejším.

Finančné prostriedky z programu MEDIA 2007 v objeme 755 miliónov EUR sa sústreďujú na fázu pred výrobou filmu a po jeho výrobe, pričom rozpočet je rozdelený do piatich akčných línií:

  • Odborná príprava (techniky písania scenárov, hospodárne finančné riadenie; digitálne technológie) (7 %);
  • Rozvoj (individuálne projekty, katalógy, nové talenty, koprodukcie, iné financovanie) (20 %);
  • Distribúcia (distribútori, sprostredkovatelia predaja, prevádzkovatelia, vysielania, prevádzkovatelia kín, digitalizácia) (55 %);
  • Reklama (prístup na trh, festivaly, spoločné podujatia, dedičstvo) (9 %);
  • Horizontálne akcie (s cieľom uľahčiť MSP prístup k finančným prostriedkom a podporiť prítomnosť európskych filmov na digitálnych platformách) (5 %) a pilotné projekty (použitie nových technológií, ako sú digitálne technológie na rozvoj, produkciu a distribúciu filmu) (4 %).

Jasná priorita nového programu: distribúcia európskych diel

Program MEDIA sa snaží o zlepšenie trhového podielu európskych filmov predstavených v iných členských štátoch, ako je členský štát, kde bol film vyrobený. Program tiež podstatným spôsobom pomôže zviditeľniť naše rôznorodé kultúry na svetovej scéne a pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť nášho audiovizuálneho priemyslu.

Takáto finančná podpora pre filmový priemysel mala významný vplyv aj z hľadiska investícií do tohto sektora. Počas programov predchádzajúcich programu MEDIA 2007 (ide o program MEDIA Plus a Training), priniesol každý 1 milión EUR z finančných prostriedkov Spoločenstva 6 miliónov EUR vo forme súkromných investícií.

Na tohtoročnom 57. medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne (Berlinale) bolo predstavených 17 filmov spolufinancovaných z programu MEDIA (pozri IP/07/170).

Pozície:

„Digitálne technológie podstatne menia spôsob fungovania filmového priemyslu. Kľúčom k úspechu je celková digitalizácia prostredníctvom odbornej prípravy našich odborníkov, modernizácie našich kín a rozvoja nových distribučných kanálov” vyhlásila Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Program MEDIA 2007 zabezpečuje vhodné prostriedky na pomoc európskemu filmovému priemyslu v tomto smere.“