Microsoft v SR: Vyše dva a pol tisíca vyškolených učiteľov

Krátka správa

Iniciatíva spoločnosti Microsoft Partneri vo vzdelávaní a jej program Microsoft IT Academy (MSITA) podporujú zvýšenie úrovne znalostí z informačnom komunikačných technológií (IKT) medzi učiteľmi a žiakmi, ich rozvoj pri inovácií výučbových procesov a prípravu študentov na život v digitálnom veku.

Cieľom projektu Naučte sa viac bolo zvýšenie zručností z IKT smerom k modernému a inovatívnu prístupu pri ich využívaní vo vzdelávacom procese. Cieľovou skupinou projektu boli pedagogickí pracovníci základných a stredných škôl. V rámci pilotnej fázy projektu bolo vyškolených 2636 učiteľov v rámci kurzov zameraných na využívanie produktov Microsoftu a inovačných postupov pri výučbe žiakov a študentov základných a stredných škôl SR. Oproti pôvodne plánovanému počtu sa podarilo vyškoliť o takmer 300 učiteľov viac. Pilotná fáza projektu zahŕňala realizáciu štyroch základných kurzov.

Rozsah kurzov zahŕňal štandardné kurzy realizované akadémiami programu (kurzy zamerané na Word a Excel) a tiež nové kurzy zamerané na modernú formu vzdelávania – projektové vyučovanie. Na tieto nové kurzy absolvovali lektori zo zapojených akadémií inštruktorské školenia (v Košiciach a Zvolene).

Každý z kurzov bol v rozsahu 7 vyučovacích hodín. Ku každému kurzu dostali účastníci študijnú literatúru, po absolvovaní kurzu získal každý účastník osvedčenie Partneri vo vzdelávaní. Kurz Tvorba výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT bol akreditovaný Ministerstvom školstva SR a jeho účastníci mali možnosť, po splnení podmienok, získať oficiálne osvedčenie o ďalšom vzdelaní.

Úspech projektu by nebol možný bez iniciatívy a aktivity základných a stredných škôl, ktoré boli do projektu zapojené ako vzdelávacie centrá zodpovedné za priamu realizáciu všetkých kurzov. 40 základných a stredných škôl a zároveň akadémií programu Microsoft IT Academy dostalo takto možnosť stať sa moderným a progresívnym vzdelávacím centrom svojho regiónu. Vďaka širokej sieti zapojených škôl prebiehali kurzy projektu vo všetkých regiónoch Slovenska:

Zámerom projektu bolo mimo iného aj finančne podporiť akadémie a ich lektorov tak, aby boli pripravené rozvíjať svoje aktivity v programe Microsoft IT Academy. Zapojené akadémie boli preto za realizáciu kurzov motivované aj finančne. V rámci projektu bolo takto akadémiám vyplatených celkovo 654 000 Sk.