Mladý Európan: súťaž stredoškolákov

Krátka správa

Vyhlasovateľom súťaže „Mladý Európna“ je asociácia informačných centier Európskej únie (SAICEU) a zameriava sa na tretiakov slovenských stredných škôl. „Školy majú čas sa prihlásiť do konca februára 2007“, ako informovala EurActiv Viera Očenášová z Regionálneho informačného centra v Banskej Bystrici.

Súťaž má napomôcť zvyšovaniu všeobecnej informovanosti žiakov SR o EÚ:

  • o jej inštitúciách,
  • legislatíve,
  • politikách a programoch.

Meranie síl bude prebiehať na regionálnej úrovni a v rámci národneho kola a vždy pozostáva z troch kôl. V nich si preveria žiaci svoje vedomosti, postreh, schopnosť kombinovať a nachádzať súvislosti. Pripraviť by sa mali na všeobecno-vedomostný test z histórie, geografie, ekonomiky a poliltiky EÚ a  jej členských krajín, osobností a inštitúcií. Regionálne kolá prebehnú do 30. marca, národné kolo bude 26. apríla 2007 v Nitre.

Súťaž zameranú na EÚ organizuje na Slovensku aj Európsky parlament (jeho informačná kancelária) v rámci svojho programu EUROSCOLA, ktorej víťazom sa  nedávno stali gymnazisti z Pezinka.