Na európskych školách vychovávajú k sociálnej separácii

Projekt európskych škôl, ktoré dnes navštevuje viac ako 21 tisíc žiakov po celej Európe, vznikol z iniciatívy štátnika Jeana Monneta v roku 1953 na vzdelávanie detí zamestnancov európskych inštitúcií. Úlohou škôl je docieliť, aby sa deti „stali mysľou Európanmi, vzdelanými a pripravenými dokončiť a skonsolidovať prácu svojich otcov, aby sa myšlienka jednotnej a prosperujúcej Európy stala skutočnosťou,“ povedal o projekte Monnet.

Avšak profesor van Parijs, vedúci Katedry ekonomiky a sociálnej etiky Katolíckej univerzity v Louvaine v súčasnosti spochybňuje tieto ciele. „Nie je dobré, aby potomkovia európskej byrokracie vyrastali v takom sociálne homogénnom prostredí,“ povedal.

„Pre mesto ako Brusel nie je dobré, aby časť jeho školskej populácie zlízala smotanu za to, čo sa dá prirovnať k režimu apartheidu,“ pokračuje profesor. „Keď vás príjmu na elitnú školu len vďaka poprednému postaveniu vašich rodičov, je ťažké nevybudovať si pocit nadradenosti voči ostatným“.

Európske školy sú chápané ako „privilégium rezervované pre časť bruselskej populácie oveľa bohatšej ako je priemerný obyvateľ Bruselu,“ tvrdí profesor, takže nie každý Európan má do nich prístup. Podľa neho však tieto školy zlyhávajú v poskytovaní vzdelania po technickej a profesionálnej stránke, takže viacerí diplomati pristupujú k tomu, že svoje deti nechávajú študovať na školách v materskej krajine.

Profesor odhaduje, že okolo 80 tisíc ľudí pracuje v medzinárodných inštitúciách v Bruseli, orgány únie so sídlom v hlavnom meste Belgicka zamestnávajú okolo 40 tisíc ľudí, medzinárodné organizácie a diplomati tvoria ďalších 15 tisíc pracovných miest a v meste pracuje aj okolo 15 tisíc lobistov.

Neexistuje štatistika o tom, do akých škôl posielajú svoje deti. „Pomohlo by to verejnej diskusii […], pokiaľ by európske inštitúcie poskytli spoľahlivé údaje.“ Van Parijs si myslí, že princíp európskych škôl by mal byť postupne pozvolne zovšeobecnený pre celú školskú populáciu v Bruseli.


Plné znenie interview si môžete prečítať tu.