Nad “Horizontom 2020” visia otázky bioetiky

foto: eurokomisárka pre výskum a inovácie Máire Geoghegan- Quinn, zdroj: Európska komisia

Minuloročné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ (prípad Brüstle) o neprijateľnosti patentovania výsledkov výskumu na embryonálnych kmeňových bunkách by malo znamenať, že takýto výskum je rovnako neprijateľný prr financovanie z podporných programov Európskej únie pre vedu a výskum.

Tvrdí to napríklad skupina europoslancov zo Slovenska (Miroslav Mikolášik – EĽS), Poľska (Konrad Szymanski – ECR) a Nemecka (Petr Liese- EĽS) a Gerald Häfner (Zelení).

Návrh Európskej komisie týkajúci sa štruktúry programu Horizont sa práve teraz dostáva na rokovania výborov Európskeho parlamentu.

„Ak zoberieme do úvahy zdôvodnenie v prípade Brsutle je veľmi pravdepodobné, že Súd by prehlásil za neplatné všetky právne akty, ktoré by takýto výskum podporovali“, tvrdí profesor verejného práva z univerzity v Bonne Klaus Gärditz.

Celkový objem programu Horizont 2020 by sa mal pohybovať vo výške 80 miliárd eur. „Nie je rozumné riskovať program vo výške 80 miliárd eur. Európska únia by preto mala vylúčiť výskum na ľudských embryách a ľudských embryonálnych kmeňových bunkách  z možností financovania zo zdrojov EÚ“.

Hoci sa rozsudok súdu v prípade Brüstle týkal sekundárneho práva (smernice 98/44/EC), cez použitie pojmu ľudská dôstojnosť, ktorú vymedzuje voči výskumu na embryonálnych kmeňových bunkách môže mať širšie implikácie, tvrdí analýza univerzity v Bonne. Prvá článok Charty základných práv EÚ, ktorá sa s Lisabonskou zmluvou stala súčasťou primárneho práva hovorí, že „ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná“.

Výskum na embryonálnych kmeňových bunkách je úplne zakázaný okrem Slovenska aj v Poľsku, Írsku, Litve, či na Malte. Obmedzené využívanie výskumu je vo Francúzsku, Nemecku a Rakúsku.

Poľský konzervatívny europoslanec Konrady Syzmanski  upozorňuje, že zákaz európskeho financovania tohto výskumu by sa zabezpečilo rešpektovanie zásady subsidiarity.

Za falošnú nádej označuje výskum na embryonálnych bunkách slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH). Ako dodáva, výskum na dospelých kmeňových bunkách má ďaleko perspektívnejšie terapeutické možnosti a už dnes dosahuje úspešné výsledky.

„Nikto v Európe by nemal nútiť daňových poplatníkov financovať výskum, ktorý ide proti zákonom ich krajiny a proti ich presvedčeniu“, hovorí Mikolášik. Takýto výskum navyše podľa neho Európe s konkurencieschopnosťou nepomôže.

Ak by aj rozsudok v prípade Brustle nebol interpretovaný ako zákaz európskej podpory výskumu za použitia embryonálnych kmeňových buniek, je vysoko pravdpodobné, že by sa jeho výsledky nikdy nemohli v Európe patentovať.