Najlepší mladí Európania sú zo Spišskej Novej Vsi

Krátka správa

Sieť centier Europe Direct zorganizovala celoslovenskú vedomostnú súťaž o Európskej únii, ktorej cieľovou skupinou boli študenti stredných škôl. Europe Direct je sieť informačných centier, ktoré boli zriadené na Regionálnych poradenských a informačných centrách (RPIC) v Komárne, Nitre, Trenčíne, Poprade, Košiciach a Trebišove. Práve tieto RPIC pripravili tento rok súťaž Mladý Európan. Do jej siedmych regionálnych kôl, ktoré pripravilo všetkých 6 RPIC sa prihlásili stredné školy zo všetkých kútov Slovenska. Víťazi regionálnych kôl sa zúčastnili na záverečných súbojoch v Komárne.

Celoslovenské finále pozostávalo z troch kôl. V prvom – vedomostnom teste – družstvá študentov odpovedali na 50 otázok z rôznych oblastí pôsobenia EÚ v časovom limite 30 minút. Podľa obtiažnosti dostali za odpovede 1,2, alebo 3 body, dokopy mohli získať najviac 90 bodov. Druhé kolo bolo zamerané na štyri konkrétne oblasti: história, geografia, dominanty a osobnosti Európskej únie. V každej z týchto oblastí si družstvá vybrali po jednej otázke, pričom opäť podľa obtiažnosti prislúchalo každej otázke rlzne bodové hodnotenie. Na odpovede mali študenti 15 minút a v najlepšom prípade mohli za ne získať maximálne 120 bodov.

Zatiaľ čo prvé dve kolá absolvovali všetci finalisti, do tretieho postúpili len traja najlepší z prvých dvoch kôl. Tými boli gymnazisti z Popradu, Novák a Spišskej Novej Vsi. V poslednom kole museli študenti správne určiť, čo je na rozostrených obrázkoch súvisiacich s tématikou EÚ. Rozhodovala pritom rýchlosť, s akou sa prihlásili pre správnu odpoveď počas postupného zaostrovania obrázkov. Súťažiacim bolo ponúknutých celkom 9 obrázkov za 20 bodov, ale pri nesprávnej odpovedi sa im táto bodová hodnota z dovtedajšieho zisku odrátala.

Konečnými víťazmi sa stali so ziskom 177 bodov gymnazisti zo Sp. Novej Vsi, druhí Popradčania získali 148 bodov a tretí Nováčania 116 bodov. Diplomy a vecné ceny im odovzdávali podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny pán Pál Csáky i vedúca Zastúpenia EK v SR pani Andrea Elscheková-Matisová, ktorí nad súťažou prevzali záštitu. Hlavnou cenou pre víťazný kolektív je poznávací pobyt v sídle Európskeho parlamentu.

Organizátori chcú budúci rok zorganizovať aj druhý ročník, čo je príležitosť pre všetky stredné školy na Slovensku, aby sa do nej zapojili a získali zaujímavé ceny, predovšetkým však pobyt v Bruseli, resp. Štrasburgu, kde sídli Európsky parlament. Bližšie informácie možno získať v jednotlivých RPIC po celom Slovensku a keď budú jasné podrobnosti, uverejníme ich aj na portáli Euractiv.sk.