Nanomateriály sa majú posudzovať individuálne

ilustračné foto, zdroj Wikimedia commons

V poslednej dobe nás zaplavujú informácie o nebezpečných vlastnostiach nanomateriálov. Komisia prijala oznámenie o druhom hodnotení regulačného rámca o nanomateriáloch.

Oznámenie kladie dôraz na rozdielnosť nanomateriálov a s tým spojené bezpečnostné riziká.

Podľa EK by sa mal k nanomateriálom uplatňovať individuálny prístup. Tento postoj dnes odprezentovala skupina eurokomisárov Antonio Tajani, Janez Potočnik, John Dalli a Máire Geoghegan-Quinnová.

Podľa stanovísk vedeckých a poradných výborov Únie a nezávislých subjektov majú  nanomateriály s bežnými chemikáliami podobné to, že niektoré môžu byť jedovaté a niektoré nemusia.

Trhová hodnota svetového trhu s nanomateriálmi sa odhaduje na 200 mld. eur. Do roku 2015 by sa mala podľa odhadov zvýšiť až na 2 bilióny eur. V Európe dnes tento sektor zamestnáva približne 300 – 400 000 ľudí. Komisia považuje nanomateriály za kľučovú technológiu s obrovským potenciálom.

K najznámejším nanomateriálom patrí karbónová čerň v pneumatikách, či syntetický amorfný oxid kremičitý, ktorý sa využíva v pneumatikách, zubnej paste,  polymeróch, či ako antikoagulant v potravinárskych práškoch.

V posledných rokoch sa rozvinulo niekoľko nových aplikácií. Sú to napríklad UV filtre v krémoch na opaľovanie, textilné látky odolné voči zápachu, ďalej zdravotnícke aplikácie, ktoré sa využívajú pri liečbe nádorov, lithium – iónové batérie na pohon elektromobilov alebo solárne panely.

V súčasnosti je výzvou najmä vytvorenie metód a nástrojov na zisťovanie, charakteristiku a analýzu informácií o rizikách nanomateriálov a vypracovanie metód na posúdenie expozície nanomateriálom.

Komisia je celkovo presvedčená, že nariadenie REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií) predstavuje najlepší možný rámec pre riadenie rizík nanomateriálov, v prípade, že sa vyskytujú vo forme látok alebo zmesí. Napriek tomu, musí tento rámec obsahovať podľa Komisie konkrétnejšie požiadavky, preto dôjde k niektorým zmenám v prílohách nariadenia REACH.

Súčasná definícia nanomateriálov by sa mohla začleniť do európskej legislatívy, ak to bude vhodné. Komisia chce tiež pre lepšiu informovanosť o nanomateriáloch vytvoriť internetovú platformu.