Nie je Erasmus ako Erasmus

Zdroj: europoslankyna.sk

"Erasmus pre všetkých" (Erasmus for all) je pracovný názov budúceho zastrešujúceho programu, ktorý má integrovať všetky súčasné vzdelávacie programy bez ohľadu na cieľovú skupinu. Návrh z dielne Európskej komisie už podrobili prvotnej revízii Európsky parlament aj Rada (ministri členských štátov zodpovední za vzdelávanie).

Včera (4.6.) sa v inštitúte A.S.A. konal z iniciatívy europoslankyne Kataríny Neveďalovej (S&D, SMER-SD) okrúhly stôl s národnými stakeholdermi na tému slovenských preferencií v novom dizajne programu. Neveďalová je tieňovou spravodajkyňou frakcie sociálnych demokratov k návrhu programu. Spravodajkyňou parlamentu je predsedníčka výboru pre vzdelávanie a kultúru Doris Pack zo skupiny európskych ľudovcov (EĽS).  

Názov Erasmus nechceme

Pôvodne skratka totožná s menom renesančného mysliteľa Erasma Rotterdamského sa stala synonymom predovšetkým mobility vysokoškolských študentov. Komisia chcela značku najúspešnejšieho a najnotorickejšie známeho programu preniesť na program zastrešujúci rôzne aktivity. Európsky parlament tvrdí, podobne ako aj slovenské inštitúcie, že to bude viesť k zmätku a bude trvať kým si potenciálni žiadatelia z stredných či základných škôl uvedomia, že program sa netýka len vysokoškolákov. O to viac sa národné agentúry obávajú, že sa budú musieť venovať infokampani namiesto hlavnej práce.

Menšina krajín názov Erasmus pre všetkých podporuje (Británia a severské krajiny) väčšina by však preferovala názov „Celoživotné vzdelávanie“ po anglicky „Lifelong learning“ (LLL). Je možné, že podkapitoly si ponechajú názvy súčasných programov (Comenius, Gruntvig, Leonardo, Jean Monnet-…) o ktorých Komisia tvrdí, že ich nikto nepozná. Všetci však súhlasia, že otázka názvu by nemala mať prednosť pred obsahom.

Minimálna alokácia

Europoslankyni Neveďalovej sa podobne ako Parlamentu nepozdáva, že Európska komisia vo svojom návrhu zatiaľ upresnila použitie zdrojov len pre 52 % výdavkov, pre zvyšok si necháva otvorené dvere a počas rozpočtového obdobia bude za pochodu rozhodovať o ich využití. Podľa Neveďalovej bude europarlament chcieť presne vopred vedieť kam bude smerovať až 90 % objemu prostriedkov.

Pôžičky

Otvorená je aj otázka študentských pôžičiek pre študentov, ktorí sa magisterskú časť štúdia rozhodnú absolvovať v inej krajine. Keďže financií nie je veľa, Komisia sa namiesto grantovej formy rozhodla pre pôžičky s nízkym úročením, ktoré budú poskytovať komerčné banky vybraté za základe výberového konania. Výška pôžičky by sa mala pohybovať okolo 8 až 12 tisíc eur ročne a študent by ju mal začať splácať až po tom, čo si nájde zamestnanie. Detaily zatiaľ nie sú jasné.

Za pôžičky bude ručiť Európska investičná banka. V novom rozpočtovom období by sa takáto pôžičková schéma mohla týkať približne 330 tisíc študentov v EÚ, na Slovensku podľa predbežných odhadov asi 130 študentov ročne. Slovensko tento nástroj asi podporí, keďže ak aj tento nástroj nevznikne, prostriedky sa do grantov presúvať nebudú. Proti sú napríklad Fíni, ktorí majú zabehnutý študentský pôžičkový fond a obávajú sa, že im tento nástroj vnesie do systému nerovnováhu.

Neformálne vzdelávanie

S istou skepsou sa europoslankyňa i výbor EP pre vzdelávanie pozerá na integrovanie súčasného programu "Mládež v akcii", ktorý pokrýva dobrovoľníctvo a skôr neformálne vzdelávanie, medzi programy formálneho vzdelávania.

Katarína Neveďalová by rada videla samostatnú podkapitolu s rozpočtom venovanú mládeži a neformálnemu vzdelávaniu a výchove k občianstvu v rámci programu. Dobré veci by mali byť podľa nej zachované. „Nemôžeme sa v programoch zameriavať výlučne na zamestnateľnosť, pretože je to len jedna časť toho, čo je na tých programoch dobré“, hovorí.

Komisia vo svojom návrhu skresala počet vzdelávacích organizácií, ktoré sa venujú európskej integrácii a ktoré momentálne financuje priamo. Zo šiestich rátala do budúcnosti len dvoma. Parlament sa bude skôr prikláňať, aby ostalo všetkých šesť, alebo alternatívne, aby prešli všetky na projektové financovanie.

Podľa Neveďalovej by mohlo Slovensko viac využívať členstvo v týchto inštitúciách. Na národnej strane sú podľa účastníkov niekedy brzdou vysoké poplatky.

Svet a seniori

Zodpovedný výbor EP bude pravdepodobne tlačiť na rozšírenie vzdelávacích programov na krajiny nie len v bezprostrednom susedstve s EÚ a tiež zjednodušiť vízové procedúry, ktoré často zahraničným študentom komplikujú účasť. Takáto skúsenosť je aj na Slovensku.

Všeobecná nespokojnosť prevláda s pozornosťou, akej sa dostáva vzdelávaniu dospelých, vrátane seniorov, na ktoré je vyčlenených len 2 % rozpočtu. Katarína Neveďalová zdôraznila, že aj preto bude chcieť EP vedieť na čo pôjdu jednotlivé alokácie, aby sa ubezpečil, že sa pozornosť venuje aj tejto téme. Naznačovať to má aj navrhovaný alternatívny názov celého programu Celoživotné vzdelávanie.

Z pohľadu Komisie je vzdelávanie ľudí v pracovnom procese skôr záležitosťou Európskeho sociálneho fondu. Na Slovensku však takýto druh mobility momentálne nie je oprávnený na čerpanie prostriedkov ESF.

Doterajšie a ďalšie kroky

  • 23. novembra 2011 – Európska komisia predstavila návrh programu Erasmus pre všetkých na obdobie rokov 2014-2020 (nová finančná perspektíva)
  • 26. mája 2012 mal výbor EP pre kultúru a vzdelávanie výmenu názorov na tému „Erasmus pre všetkých“
  • 10. júla 2012 – uskutoční druhá výmena názorov vo výbore
  • september 2012 – predstavenie návrhu správy vo výbore
  • október 2012 – hlasovanie vo výbore
  • november 2012 – hlasovanie v pléne