Noc vedcov

výskum

 

Krátka správa

Prvá Noc výskumných pracovníkov sa konala v roku 2005. Na jej úspech nadväzujú 22. septembra podujatia vo väčšine členských krajín a v niektorých ďalších štátoch. Cieľom je priblížiť vedu „obyčajným ľuďom“ – návštevou vedeckých zariadení, stretnutím s vedcami a výskumnými pracovníkmi, prezentáciou výsledkov a podobne.

Medzi podujatiami sú návštevy laboratórií, múzeí, akademických a vedeckých inštitúcií, ako aj umelecké podujatia či vážne debaty. „Potešte svoju sivú hmotu a vyrazte na noc von!“, pozýva Komisia. Podujatie má zvýšiť prestíž vedy v európskych spoločnostiach, ale aj vytvoriť harmonickejšie vzťahy medzi vedou a spoločnosťou. V susednej Českej republike budú podujatia prebiehať v Prahe, Brne, Českých Budějoviciach, Plzni i Ostrave, budú medzi nimi „literárne kaviarne“, návšteva historického tunela v Prahe, debaty s členmi Akadémie vied, či pozorovania oblohy v hvezdárni.

TVlink Europe, internetový portál pre audiovizuálnych žurnalistov, chce zas upútať pozornosť na „jasnú menšinu medzi vedcami“ – na ženy. Tie majú často ťažkosti spojiť vedeckú kariéru s úlohou v rodine. Hoci je ich zastúpenie v sektore vedy a výskumu vo všeobecnosti vyrovnané, na špičkových výskumných a vedeckých postoch sú v jasnej menšine. Plnia väčšinou administratívne a pomocné úlohy.

Len 29% vedcov v EÚ sú ženy, len 18% je v súkromnom výskumnom sektore, 15% na univerzitách a len 5,8% robí výskum v oblasti technológií.

Ďalším pravidelným podujatím, ktoré má propagovať vedu v spoločnosti, je Týždeň vedy. Na Slovensku ho ministerstvo školstva organizuje 20.-26. novembra, súčasťou budú expozície, diskusie, konferencie, dni otvorených dverí i súťaže. Jedným z podujatí je aj súťaž pre novinárov, študentov a doktorandov o najlepší vedecko-popularizačný príspevok roka.