Nová technológia zlepší informovanosť o spotrebe energií

Obyvatelia ani firmy si často neuvedomujú, ktoré spotrebiče či osvetlenie spotrebúva najviac energie. Projekt, ktorý EÚ podporila prostredníctvom 7. rámcového programu má ľuďom pomôcť pri znižovaní a porovnávaní spotreby energie prostredníctvom televízie, počítača či aplikácií sociálnych sietí.

Technológiu otestovali na dvoch odlišných európskych trhov – vo Veľkej Británii a v Bulharsku. V rámci prieskumu o tom, ktorý domáci spotrebič potrebuje na svoj chod najviac energie, len 17 % z 1000 respondentov správne uviedlo, že práčka. Po vyskúšaní novej technológie sa ukázalo, že koncoví spotrebitelia, ktorí mali k dispozícii „informačnú palubnú dosku“ v priemere znížili svoju spotrebu energie o 8 %.

Projekt DEHEMS poukázal na to, že spotrebitelia, ktorí nielen dostávajú viac informácií o vlastnej spotrebe, na čom si zakladajú takzvané inteligentné meracie prístroje, ale navyše sa môžu podeliť a porovnať údaje so susedmi či rodinou, sú náchylnejší zmeniť svoje vzorce správania. Informácie sa prenášajú cez internet na centrálny server, vďaka čomu ich možno porovnávať s domácnosťami podobného typu. Zákazník tak zistí či patrí v rámci svojej kategórie k veľkým, stredným alebo malým odberateľom. Prenos dát je však stále anonymný, čím podľa autorov projektu nedochádza k rizikovému uchovávaniu a zdieľaniu osobných dát.

Údaje o spotrebe sa aktualizovali každých 6 sekúnd, pričom ich bolo možné zobraziť nielen na samotnom displeji meracieho prístroja, ale tiež na televíznej obrazovke, mobilnom telefóne, monitore PC alebo aplikácií sociálnych médií. Navyše je systém schopný vypočítať priemernú dennú spotrebu elektriny a roztriediť ju podľa počtu miestností, obyvateľov domácností a typu obydlia.

Okrem elektriny sa však DEHEMS môže využiť aj v rámci sledovania spotreby zemného plynu, pričom sa nevyžadoval žiaden zásah do klasických meračov toku plynu alebo inštalácií. Riešením bol optický senzor, ktorý dokázal vyčítať potrebné údaje z merača a preniesť ich smskou do prístroja.

Firmám sa nápad páči

Únia na projekt prispela takmer 2,88 miliónmi eur a podieľali sa na ňom miestne správne orgány, súkromné firmy a univerzity.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu uviedla: „Ľudia robia lepšie voľby keď majú po ruke lepšie informácie. Projekt DEHEMS ukazuje, že veľmi jednoduché technológie môžu Európe úspešne pomôcť znížiť využívanie energie.“

Zdá sa, že idea projektu má pred sebou svetlú budúcnosť. V súčasnosti sú už produkty založené na technológii DEHEMS komerčne dostupné. Využívajú ich napríklad britský systém „Energyhive“ a jeho online sieť, cez ktorú môžu členovia získať 24-hodinový prístup  k informáciám o spotrebe energie vo svojej domácnosti. Systém „Greenica“ zase ponúka rôzne produkty pre domácnosti, školy i malé firmy.

Prostredníctvom partnerstva medzi firmou Hildebrand, ktorá sa na projekte podieľala, a IBM sa prínosy DEHEMS onedlho rozšíria po celej Európe aj za jej hranicami. Zariadenia na jeho základe by sa mali nainštalovať v asi 50 tisíc domácnostiach v Austrálii pri zavádzaní inteligentných sietí, v londýnskom Camdene v rámci systému vykurovania a tiež v Birminghame.