Nudná veda? Môžu za to vedci

zdroj: flickr, autor: student of calvary

Včera (21. júna) v Bruseli zverejnili po dvoch mesiacoch zisťovania údajov vo všetkých členských štátoch EÚ špeciálny prieskum Eurobarometru ohľadne vedy a výskumu. Výsledkom je, že hoci sa až 79 percent občanov podľa vlastných slov vo veľkej alebo pomerne veľkej miere zaujíma o oblasť výskumu a vývoja, oproti roku 2005 oveľa menej z nich verí, že výsledky tejto oblasti pomôžu k rozvoju spoločnosti.

Výkonná riaditeľka Európskej vedeckej nadácie (ESF) Marja Makarow pre EurActiv povedala, že hoci ide v porovnaní s posledným podobným prieskumom v roku 2005 len o mierny pokles, i tak je výsledok „prekvapujúci a frustrujúci“.

Makarow tiež nepotešila skutočnosť, že sa len 11 percent Európanov cíti byť v dostatočnej miere informovaných o nových vedeckých objavoch a technickom pokroku. Len polovica z opýtaných sa zároveň cítila byť aspoň trochu informovaných.

Vedci- príliš leniví a sebavedomí, aby informovali o svojich úspechoch?

Šéfka ESF viní z nepriaznivých výsledkom prieskumu výskumné spoločenstvo. Podľa nej sa vedci často krát „príliš obávajú vyjsť na verejnosť“ so svojimi objavmi a spropagovať svoju prácu, aby tak veda a výskum prenikli viac do povedomia ľudí. Makarow priamo povedala, že mnoho vedcov je „príliš lenivých a sebavedomých“, aby uskutočnili tento potrebný krok. „Predstavenie výsledkov verejnosti si vyžaduje určitý talent, ktorý mnohým vedcom chýba.“

Zapájajte viac ženy a mladých

Podľa prieskumu sa zároveň Európania domnievajú, že ženy sú vo vede nedostatočne zastúpené. Až 75 percent z opýtaných si myslí, že vláda by mala použiť špeciálne prostriedky na to, aby sa ženy dostali aj na vrcholové vedecké pozície. Navyše, 66 percent respondentov tvrdí, že ich vláda nedostatočne motivuje mladých ľudí, aby sa zaujímali o vedecké a technické objavy a novinky.