Občianske vzdelávanie: Ponuka štipendijných pobytov

Nemecká Federálna agentúra pre občianske vzdelávanie, v spolupráci s Robert Bosch Stiftung, vyhlasujú po prvýkrát nový štipendijný program v rámci projektu “Občianske vzdelávanie v akcii”.

Prihlásiť sa môžu mladí ľudia vo veku 25 až 30 rokov (vo výnimočných prípadoch do 35 rokov), ktorí pracujú v oblasti občianskeho alebo politického vzdelávania z Bulharska, Poľska, Slovenska, Českej republiky a Maďarska. K dispozícii je celkovo 30 štipendií.

Program je podľa organizátorov určený najmä tým, ktorí sa chcú zapojiť do budovania partnerstiev v oblasti občianskeho vzdelávania v Európe. Účastníci strávia 8 až 10 týždňov ako štážisti v niektorom z nemeckých inštitútov pôsobiacich na poli občianskeho či politického vzdelávania.

Stážisti budú spolupracovať s kolegami z Nemecka a vytvárať tak kontakty pre budúcu cezhraničnú spoluprácu. Počas trvania študijného pobytu vypracujú  projekt o občianskej resp. politickej situácii vo svojej krajine. S podporou a pod vedením hostiteľskej organizácie budú tento projekt následne prezentovať v rámci “Dní kampane občianskeho vzdelávania” (Civic Education Campaign Days) v máji 2009. Finančná podpora pre projekty až do výšky 2 700 eur je zabezpečená.

Prihlášky je možné podávať do 30. mája 2008. Informácie o ich náležitostiach (v angličtine a nemčine) a podmienkach nájdete na tejto linke.