Odborné vzdelávanie potrebuje zlepšiť svoj imidž

Európska komisia minulý týždeň predstavila výsledky prieskumu o pohľade na odborné vzdelávanie a prípravu (OVP). Obľúbenosť OVP súvisí podľa Komisie s vysokou kvalitou ponúkaných kurzov a následnými dobrými šancami získať zamestnanie. Len 27 % mladých ľudí vo veku 15-24 rokov by ich však odporučilo svojim vrstovníkom. U tejto kľúčovej skupiny je teda potrebné zlepšiť atraktivitu a imidž odborného vzdelávania a prípravy.

„Som presvedčená, že každý z nás by radšej sadol do lietadla, ktoré riadi dobre vyškolený pilot, než pilot s dobrým vzdelaním. Našim cieľom je vytvoriť správnu kombináciu vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá bude vhodná pre trh práce,“ uviedla Androulla Vassiliou, komisárka EÚ pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. Dodala, že zaistením vysokej kvality takýchto kurzov umožní mladých získať špecifické i všeobecne uplatniteľné schopnosti, ktoré zamestnávatelia potrebujú. „Musíme pracovať na zlepšovaní profesného poradenstva a lepšie dokázať mladých ľuďom povedať, aký je po odborných profesiách dopyt.“

Slováci OVP absolvujú, ale nevidia dobré platy

Prieskum prebehol formou osobného rozhovoru s takmer 27 tisíc občanmi vo všetkých členských krajinách. Na Slovensku sa ho v júni tohto roku zúčastnilo 1000 respondentov.

Podľa správy Eurobarometru sa odborného vzdelávania a prípravy zúčastňuje alebo v minulosti zúčastnilo 47 % občanov EÚ. Medzi jednotlivými krajinami však existujú značné rozdiely. V Holandsku tieto kurzy absolvovalo 76 % občanov, na Slovensku 70 % a v Českej republike 66 %, zatiaľ čo v Portugalsku a Španielsku len 24 % a na Malte 27 %.

V otázke o imidži OVP vyjadrilo pozitívny postoj 71 % respondentov, negatívny 23 %. Najpozitívnejšie ich vnímali na Malte (92 %), vo Fínsku (90 %) a v Rakúsku (88 %), naopak najhoršie tento typ vzdelávania hodnotili v Slovinsku a Holandsku (obe krajiny 50 %) a v Maďarsku a Belgicku (obe krajiny 59 %).

Vo väčšine odpovedí sa Slováci veľmi nelíšili od priemeru EÚ, avšak v niektorých odpovediach existovali rozdiely. S tvrdením, že odborné vzdelávanie a príprava vedú k dobre plateným miestam, súhlasilo 54% respondentov na Slovensku. Avšak zároveň 41 % opýtaných Slovákov nesúhlasilo, čo bolo o 5 % viac ako priemer EÚ-27.

Až 85% súhlasilo, že OVP pozitívne prispievajú k hospodárstvu našej krajiny – tu sme boli dokonca pozitívnejší ako priemer EÚ (83 %). Taktiež 79% opýtaných Slovákov verí, že OVP u nás zohrávajú úlohu pri znižovaní nezamestnanosti. S výrokom, že OVP prináša dobré kariérne príležitosti súhlasili najmä Malťania, Fíni, Cyperčania a Rakúšania, naopak najmenej s ním súhlasili respondenti z Litvy, Maďarska a Slovenska (57%).


Slováci sú s poradenstvom na školách a úradoch spokojní

Celkovo 28 % opýtaných Európanov získavalo rady o vzdelávaní zo strany učiteľov, 20 % od ľudí z pracovnej sféry, 19 % od priateľov a 14 % od výchovného poradcu. Od príslušníkov rodiny si nechali poradiť najmä ľudia zo Slovenska (67 %), Českej republiky a Rumunska (obe krajiny 66 %).

Viac ako polovica respondentov si myslí, že mladí ľudia získavajú dostatok informácií o možnostiach vzdelávania a pracovných príležitostí zo strany škôl a úradov práce, ale zároveň 39 % malo opačný názor. Najmenej spokojní s poradenstvom z týchto inštitúcií boli vo Francúzsku (len 36 %), Rumunsku (45 %), Litve (46 %) a Luxembursku (48%). Spokojní s úrovňou poradenstva pre mladých z týchto zdrojov boli naopak na Malte (85 %), vo Fínsku (78 %), v Rakúsku a na Slovensku (obe krajiny 70 %).

Brusel zaujímala takisto schopnosť OVP presadzovať ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia. Takmer tretina opýtaných uviedla, že podpora v environmentálne prospešných postojov je nedostatočná. Spomedzi jednotlivých krajín nedostatočnú podporu v tejto oblasti videli najmä respondenti z Cypru – až 71%, ale takisto z Maďarska (45 %), Talianska (42 %) a Slovenska (41 %).

Úplnú správu Eurobarometru o postojoch k OVP na Slovensku a porovnanie s EÚ-27 nájdete na tejto linke.

Ďalšie kroky

  • 7. októbra 2011: komisárka Vassiliou na najväčšej medzinárodnej súťaži schopností WorldSkills London 2011 predstaví budúce priority EÚ v oblasti vzdelávania odbornej prípravy