OECD: Konferencia o spolupráci vysokých škôl a „ich“ regiónov

Krátka správa

Inštitúcie pre vyššie vzdelanie môžu hrať kľúčovú rolu vo svojich regiónoch. Jednak zamestnávajú významný počet ľudí, vzdelávajú študentov a sú miestami základného i aplikovaného výskumu, čo zasa pomáha podporovať podnikateľské prostredie na konkurencieschopnej úrovni trvalo udržateľným spôsobom. Preto sa členské krajiny Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) usilujú mobilizovať vysokoškolské vzdelávanie.

V roku 2004 začala OECD systematicky porovnávať ako v tomto úsilí darí mobilizovať sociálny, kultúrny a ekonomický potenciál pre rast regiónov. Skúsenosti z takýchto hodnotení i staršieho dáta zhŕňa Riaditeľstvo OECD pre verejné spravovanie a teritoriálny rozvoj. Teraz chce o nich referovať na konferencii pod názvom Globálne konkurencieschopní, lokálne zapojení – Vysokoškolské vzdelávanie a regióny. Tá sa uskutoční 19. – 21. septembra vo Valencii (Španielsko). Hostiteľom konferencie bude tamojšia technická univerzita.

Na konferencii sa stretnú politici a verejní činitelia, ktorí prijímajú rozhodnutia spolu s ľuďmi z praxe, súkromné i verejné inštitúcie z oblasti regionálneho rozvoja, lídri a manažéri inštitúcií pre vyššie vzdelanie a ľudia, ktorí sú zodpovední za vzťahy s domovskými regiónmi z týchto vzdelávacích inštitúcií. Zúčastniť sa môžu aj zo Slovenska.

Cieľom konferencie je prezentovať cesty a spôsoby, ktorými môžu inštitúcie pre vyššie vzdelanie (vysoké školy, univerzity) prispieť k budovaniu regiónov v období znalostnej spoločnosti. Na konferencii tiež OECD oficiálne zverejní štúdiu s rovnakým názvom, aký má konferencia. Viacerí rečníci vystúpia s prezentáciami konkrétnych aktivít, projektov a prípadových štúdií.

Ak chcete získať ďalšie informácie o konferencii, môžete sa zaslaním elektronickej správy obrátiť na Jaanu Puukku.