OECD: Nízka úroveň vzdelania spôsobuje problémy

Krátka správa

V priemere za celú Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vyše jedna tretina študentov dosiahne vysokoškolské vzdelanie. V niektorých členských krajinách je to dokonca až polovica študentov. Na druhej strane však naďalej veľká skupina mladých ľudí nie je schopná ukončiť ani stredoškolské vzdelanie, či je základná podmienka pre úspešný vstup na trh práce.

Iba 56 percent dospelých ľudí, ktorí majú nižšie ako stredoškolské vzdelanie, má aj zamestnanie. Z týchto zamestnaných 26 percent zarába polovicu, alebo dokonca menej ako polovica národnej priemernej mzdy. Zatiaľ čo vo všeobecnosti ekonomika krajín, v ktorých expanduje počet ľudí s vysokoškolským vzdelaním rastie, ľudia s nízkou úrovňou vzdelania majú problémy uplatniť sa na trhu práce. Ročenka OECD o vzdelaní naopak uvádza, že 84 percent ľudí, ktorí dosiahli vyššie než stredoškolské vzdelanie získalo zamestnanie.

Ročenka upozorňuje, že verejné financovanie vzdelávania zostáva spoločenskou prioritou a to dokonca aj v tých štátoch, ktoré v iných oblastiach verejné financovanie nepreferujú: v rokoch 1995 – 2003 tvorili investície do vzdelania čoraz väčší podiel na verejných výdavkoch vo väčšine krajinách, medzi ktorými v náraste dominujú Dánsko, Grécko, Nový Zéland, Slovensko a Švédsko. Na druhej strane podiel výdavkov na vysokoškolské vzdelanie klesol z 81,2 percenta v roku 1995 na 76,2 percenta v roku 2003. Nárast zaznamenali len v Českej republike, Írsku, Nórsku a Španielsku. V troch štvrtinách členských krajín sa pritom vyberá nejaký druh poplatku za vysokoškolské či obdobné štúdium. Podiel financovania vysokoškolského štúdia zo súkromných zdrojov sa mení od 50 percent v Austrálii, Japonsku, Kórey a USA po 5 percent v Dánsku, Fínsku, Grécku, Nórsku a Turecku.

Rapídne narastá počet študentov, ktorí odchádzajú na školy do zahraničia. V roku 2004 takto študovalo 2,7 milióna študentov, čo bolo o 8 percent viac, než rok predtým a viac než dvojnásobne oproti roku 1995. Vyše polovica zahraničných študentov odchádza do štyroch členských krajín OECD: Spojených štátov (22 percent), Veľkej Británie (11 percent), Nemecka (10 percent) a Francúzska (9 percent).

Zaujímavou je štatistika o mzdách učiteľov. Ročenka si všíma stredoškolských učiteľov, ktorí majú aspoň 15-ročnú prax. Podľa nej zarábajú najmenej učitelia v Poľsku (10 tisíc USD, čiže asi 295 tisíc korún), v Nemecku, Kórey a Švajčiarsku je to od 48 tisíc dolárov (1,416 milióna korún) a učitelia v Luxembursku zarábajú vyše 80 tisíc dolárov (teda asi 2,360 milióna korún).