Pacientska akadémia bude vzdelávať o farmavýskume

Zdroj: Flickr; autor: Timo Kirkkala

Svoju činnosť by mala „Európska pacientská akadémia o terapeutickej inovácii“ (EUPATI) začať v prvom štvrťroku 2012. Financovanie poskytne „Iniciatíva inovatívnych liekov“, čo je PPP projekt Európskej komisie a Európskej federácie faramaceutického priemyslu a asociácií. Lídrom projektu je Európske pacientske fórum.

Edukačné materiály majú byť prístupné  šiestich európskych jazykoch a zacielené na 11 európskych krajín. Podľa iniciátorov tohto projektu je v čase, kedy sa zvyšuje dôraz na kvalitu a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti dôležité venovať sa vysvetľovaniu procesu vývoja liekov, jeho regulácie, nákladov, prínosov a rizík s ním spojených.

Tvrdia, že s vhodným školením sa môžu zástupcovia pacientskych organizácií stať „akceptovanejšími“ partnermi vo vedeckých, etických a regulačných výboroch, čo by mohlo pomôcť urýchliť a zlepšiť klinické štúdie, vývoj liekov a stratégie prístupu k týmto liekom.

Akadémia má ambíciu navrhnúť certifikované kurzy, ktorých absolventi sa stanú „expertnými advokátmi“ v terapeutickej inovácii. Vytvorí pre tento účel študijné multimediálne materiály, ktorými by absolventi tých o kurzov mali ďalej vzdelávať pacientov a dá k depozícii internetovú knižnicu s „nezávislými a aktuálnymi informáciami“.

Objektívnosť a transparentnosť obsahu, ktorý v rámci projektu EUPATI vznikne majú garantovať Regulačný poradný panel a Poradná rada projektu, zložená z „vysokopostavených expertov požívajúcich dôveryhodnosť v práci s pacientmi a v farmaceutickom výskume.“

Na začiatku sa projekt sústredí na nasledovné tematické celky: autizmus, tuberkulóza, personalizované liečby diabetu, zranenie pečene, riziká protilátok v liečbe a imunologická bezpečnosť vakcín.