Parlament odmieta platby za darcovstvo tkanív a buniek

Zdroj: European Parliament

Európske inštitúcie už v roku 2010 definovali princíp bezodplatného a dobrovoľného darcovstva orgánov, čím sa explicitne zakázal obchod s ľudskými orgánmi.

Medicína napreduje a okrem transplantácií orgánov je veľkou terapeutickou nádejou aj transplantácia kmeňových buniek a tkanív.

Členské štáty mali čas do konca júna 2012 na transpozíciu smernice o darcovstve, podľa nemeckého europoslanca a koordinátora skupiny ľudovcov vo výbore pre životné prostredie a verejné zdravie Petra Lieseho sú ale stále problémy, najmä v oblasti transplantácie buniek a tkanív, kde existuje slabšie povedomie medzi verejnosťou.

„Za posledných niekoľko rokov sme mali mnoho správ, ktoré hovorili, že sa za transplantácie buniek a tkanív platilo, dokonca s podporou verejných zdrojov“, tvrdí Liese. Ako príklad uvádza britskú kliniku zameranú na problémy s plodnosťou, ktorá za nečinnosti britských orgánov dovážala z Rumunska embryá. Rumunské ženy mali pritom motivovať k darovaniu ich vajíčok sumou rovnajúcou sa ich polročnému zárobku.

Europoslanci v prijatom uznesení žiadajú členské krajiny, aby postupovali prísnejšie a tiež, aby sa spresnila príslušná legislatíva.

Darcovstvo by nemalo pripúšťať žiadnu odplatu okrem náhrady nákladov spojených s dobrovoľným darcovstvom (cestovné náklady, ušlá mzda a pod).

Právny výbor Európskeho parlamentu upozorňuje, že otázka odmeny je špeciálne ošemetná ak táto neputuje k darcovi ale darcovej rodine po smrti darcu.  

V niektorých krajinách sa stále za darcovstvo pohlavných buniek platí, v niektorých prípadoch je tento obchod realizovaný dokonca online.

Správa EP nabáda k lepšiemu budovaniu zásob tkanív a buniek a k výmene osvedčených postupov. V mnohých krajinách je prístup k tkanivám a bunkám problematický najmä v prípade príslušníkov menšinových etnických skupín.

V Únii by sa mala podľa spravodajkyne uznesenia viesť informačná kampani zacielenej na tehotné ženy, aby sa zvýšilo povedomie o možnostiach terapie z využitím kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. Pre mnoho detských chorôb je toto kľúčová terapeutická možnosť. V texte tiež spomína výhody rôznych metód získania kmeňových buniek od darcov.

Pozície

Skupina poslancov z frakcie európskych liberálov tvrdí, že uznesenie môže vyslať vedcom a pacientom mylný odkaz a prísne pravidlá obmedzia prístup ku tkanivám a bunkám. „Náš boj za bezodplatný, ľudský a tolerantný prístup k lekárskemu výskumu EÚ znamená, že nemôžeme prijať konzervatívnu filozofiu, ktorá inšpirovala toto uznesenia, najmä keď môže spôsobiť ukončenie liečby množstva pacientov v čase, keď rastie počet tých, ktorí ju potrebujú."

„Som veľmi rád, že v tejto výbornej správe kolegyne Yannakoudakis môžme sledovať všetky tie princípy, ktoré Európsky parlament už podporil“, uviedol v pléne europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH).

„Bol som spravodajcom ku správe o podmienkach darovania a transplantácie ľudských orgánov a aj tam princíp bezodplatnosti a dobrovoľnosti pri darovaní orgánov bol základným princípom altruizmu a vôbec pokroku v tejto oblasti.“

Europoslankyňa Anna Záborská (EĽS/KDH) upozornila, že Únia potrebuje účinnejšie kontrolovať to, ako sa zaobchádza s ľudskými orgánmi. „Dôkazom je aj najnovší škandál s poradovníkmi na darované orgány v Nemecku. Rovnako chcem spomenúť výstavy ľudských orgánov, ktoré sa konajú vo viacerých členských štátoch a sú pochybné.“

Europoslanec Jaroslav Paška (EFD/SNS): „Len korektné a transparentné pravidlá dobrovoľného bezplatného darcovstva tkanív a buniek pod verejnou kontrolou, ktorých porušenie sa bude sankcionovať trestným právom, zabráni zneužívaniu ľudského tela a jeho častí na obchodovanie. Je preto našou povinnosťou požadovať, aby tak postupovali všetky štáty Európskej únie."

Europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, SMER-SD):  „Polovica členských štátov čelí pravidelnému nedostatku ľudských tkanív a buniek, najmä kostnej drene, či takých tkanív, ako sú rohovka a koža. Z etického hľadiska je mimoriadne dôležité zabezpečiť primeranú dávku tkanív a buniek potrebných na lekárske účely.“